Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - umiejętności łączone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-3JHU Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - umiejętności łączone
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 stopień 3 rok sem.letni
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedze na poziomie B1/B1+ wg skali EKOKJ


Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują 30 godzin w drugimm semestrze i przeznaczone są dla studentów trzeciego roku.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B2.

Zakres przedmiotu obejmuje:

- pogłębianie percepcji / rozumienia materiału językowego, emitowanego za pośrednictwem nauczyciela, nagrań audio i wideo, itp.;

- doskonalenie sprawności imitacyjno-odtwórczych studentów, dotyczących poprawnej reprodukcji fonetycznej określonego materiału językowego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia szybkości produkowanych sekwencji zdaniowych;

- pogłębianie sprawności w zakresie gramatyki hiszpańskiej;

- poszerzanie i utrwalanie słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3JHU

Język przedmiotu: hiszpański

Rodzaj przedmiotu:

Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 4, PNJH 3

Rok studiów /semestr: III rok/ V i VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci zaczynają naukę od poziomuB1/ B1+ wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 18 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 6 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do egzaminu: 2 godziny

Razem: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34/1

- o charakterze praktycznym 60/2

Literatura:

Literatura:

Gramática básica del estudiante de español

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario

Uso de la gramática española

Moreno, C., Temas de gramatica

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J. Ed. PWN, 2006

Todas las voces. Curso de cultura y civilización (B1) (Difusión)

Aprende gramatica y vocabulario (B1), Francisa Castro Viudez y Pilar Diaz Ballesteros (Sgel)

Vocabulario. Medio B1. Marta Baralo, Marta Genis, Maria Eugenia Santana (Anaya)

Inne materiały:

- CD, materiały audiowizualne

- podręczniki ze słowotwórstwa

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- blogi poświęcone hiszpańskiemu obszarowi językowemu

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne)

Efekty uczenia się:

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń i konsultacji Zaliczenie po 6 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Liso
Prowadzący grup: Natalia Liso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.