Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - umiejętności łączone 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-3PJS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - umiejętności łączone 3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 stopień 3 rok sem.letni
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy, łączące różne umiejętności, związane z nauką języka angielskiego, głównie czytanie, naukę słownictwa, naukę gramatyki, słuchanie, dyskusja i, w miarę potrzeb, pisanie.

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

rofil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy(M_3)

Rok studiów /semestr: rok III, semestr V i VI

Wymagania wstępne - zaliczenie PNJA2

Punkty ECTS 10

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć-120godz. ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

120h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

70h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).10 x 1h=10h

Realizacja zadań projektowych.10h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.20h + 5h=25h

Razem:260h (odpowiada 10 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

120 + 10+5h = 135h odpowiada 5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

120+70 + 25 + 10h+20 = 245h odpowiada 9,25 pkt. ECTS

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

EK – Wiedza

K_W13, K_W04, K_W02

EK – Umiejętności

K_U01, K_U03, K_U07K_U09, K_U08, K_U02, K_U11, K_U13

EK – Kompetencje

K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B)

cykl PNJA - ezamin pisemny w formie eseju akademickiego.

Oceny:

5= 87%-100% 4= 73%- 86% 3= 60%-70%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuźma
Prowadzący grup: Robert Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, łączące różne umiejętności, związane z nauką języka angielskiego, głównie czytanie, naukę słownictwa, naukę gramatyki, słuchanie, dyskusja i, w miarę potrzeb, pisanie.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

Czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju teksów, w tym prasowych, akademickich i literackich.

- Naukę słownictwo na poziomie rozszerzonym, łącznie z ich wykorzystywaniem i przekształcaniem (testy typu gap fill i transformacje)

- Naukę zaawansowanych form gramatycznych i umiejętność ich wykorzystywania.

- Rozumienie słuchanych tekstów różnego rodzaju, w tym fragmentów programów telewizyjnych, radiowych i filmów

- Rozróżnianie podstawowych odmian języka angielskiego

- Naukę płynnego wypowiadania się na tematy abstrakcyjne.

Literatura:

Za każdym razem ustalana w ramach zajęć. Fragmenty różnych podręczników, książek beletrystycznych i nagrań. Materiały autorskie prowadzącego.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 praca odbywać się będzie w systemie zdalnym. Do każdych zajęć studenci otrzymają autorski pakiet (teoria, ćwiczenia, praca domowa, materiały dodatkowe, itp). Student otrzymuje komplet materiałów drogą digitalną zapisaną w formatach:PDF, PowerPoint, Prezi. Planowana jest praca indywidualna, praca w grupie, dyskusje (w ramach ograniczeń platformy Microsoft Teams).

Studenci są oceniani na podstawie:

- obecności

- testów pisemnych (nie mniej niż dwóch w semestrze)

- wypowiedzi ustnych.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuźma
Prowadzący grup: Robert Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, łączące różne umiejętności, związane z nauką języka angielskiego, głównie czytanie, naukę słownictwa, naukę gramatyki, słuchanie, dyskusja i, w miarę potrzeb, pisanie.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

Czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju teksów, w tym prasowych, akademickich i literackich.

- Naukę słownictwo na poziomie rozszerzonym, łącznie z ich wykorzystywaniem i przekształcaniem (testy typu gap fill i transformacje)

- Naukę zaawansowanych form gramatycznych i umiejętność ich wykorzystywania.

- Rozumienie słuchanych tekstów różnego rodzaju, w tym fragmentów programów telewizyjnych, radiowych i filmów

- Rozróżnianie podstawowych odmian języka angielskiego

- Naukę płynnego wypowiadania się na tematy abstrakcyjne.

Literatura:

Za każdym razem ustalana w ramach zajęć. Fragmenty różnych podręczników, książek beletrystycznych i nagrań. Materiały autorskie prowadzącego.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 praca odbywać się będzie w systemie zdalnym. Do każdych zajęć studenci otrzymają autorski pakiet (teoria, ćwiczenia, praca domowa, materiały dodatkowe, itp). Student otrzymuje komplet materiałów drogą digitalną zapisaną w formatach:PDF, PowerPoint, Prezi. Planowana jest praca indywidualna, praca w grupie, dyskusje (w ramach ograniczeń platformy Microsoft Teams).

Studenci są oceniani na podstawie:

- obecności

- testów pisemnych (nie mniej niż dwóch w semestrze)

- wypowiedzi ustnych.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuźma
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, łączące różne umiejętności, związane z nauką języka angielskiego, głównie czytanie, naukę słownictwa, naukę gramatyki, słuchanie, dyskusja i, w miarę potrzeb, pisanie.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

Czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju teksów, w tym prasowych, akademickich i literackich.

- Naukę słownictwo na poziomie rozszerzonym, łącznie z ich wykorzystywaniem i przekształcaniem (testy typu gap fill i transformacje)

- Naukę zaawansowanych form gramatycznych i umiejętność ich wykorzystywania.

- Rozumienie słuchanych tekstów różnego rodzaju, w tym fragmentów programów telewizyjnych, radiowych i filmów

- Rozróżnianie podstawowych odmian języka angielskiego

- Naukę płynnego wypowiadania się na tematy abstrakcyjne.

Literatura:

Za każdym razem ustalana w ramach zajęć. Fragmenty różnych podręczników, książek beletrystycznych i nagrań. Materiały autorskie prowadzącego.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 praca odbywać się będzie w systemie zdalnym. Do każdych zajęć studenci otrzymają autorski pakiet (teoria, ćwiczenia, praca domowa, materiały dodatkowe, itp). Student otrzymuje komplet materiałów drogą digitalną zapisaną w formatach:PDF, PowerPoint, Prezi. Planowana jest praca indywidualna, praca w grupie, dyskusje (w ramach ograniczeń platformy Microsoft Teams).

Studenci są oceniani na podstawie:

- obecności

- testów pisemnych (nie mniej niż dwóch w semestrze)

- wypowiedzi ustnych.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.