Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1ILJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bez wymagań wstępnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą i przedstawienie podstawowych kierunków badań lingwistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: językoznawstwo,I rok, 1 semestr, 30 godzin wykład, 2 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 30h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h, przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim - 15h

Razem: 50h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+5+2=37 h /1,75 ECTS,

praktyczny 0 h /0 ECTS

Literatura:

Fromkin, Victoria and Robert Rodman. An Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Lyons , John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP 1971.

Yule, George. The Study of Language 2nd ed. Cambridge: CUP 1996.

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K08, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Karczewski
Prowadzący grup: Daniel Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą i przedstawienie podstawowych kierunków badań lingwistycznych.

Literatura:

Fromkin, Victoria and Robert Rodman. An Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Lyons , John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP 1971.

Yule, George. The Study of Language 2nd ed. Cambridge: CUP 1996.

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Karczewski
Prowadzący grup: Daniel Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą i przedstawienie podstawowych kierunków badań lingwistycznych.

Pełny opis:

język jako system komunikacji; funkcje języka; cechy języka naturalnego;

teorie na temat powstania języka;

mowa a pismo;

rozwój myśli językoznawczej; językoznawstwo współczesne; strukturalizm;

główne założenia gramatyki generatywno-transformacyjnej Chomsky'ego;

zjawiska pragmatyczne; teorie aktów mowy;

analiza dyskursu; maksymy konwersacyjne;

język a społeczeństwo - geograficzne i społeczne zróżnicowanie języka;

język a kultura; hipoteza Sapira i Whorfa;

językoznawstwo kognitywne - główne założenia;

Literatura:

Fromkin, Victoria and Robert Rodman. An Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Lyons , John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP 1971.

Yule, George. The Study of Language 2nd ed. Cambridge: CUP 1996.

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Karczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą i przedstawienie podstawowych kierunków badań lingwistycznych.

Pełny opis:

język jako system komunikacji; funkcje języka; cechy języka naturalnego;

teorie na temat powstania języka;

mowa a pismo;

rozwój myśli językoznawczej; językoznawstwo współczesne; strukturalizm;

główne założenia gramatyki generatywno-transformacyjnej Chomsky'ego;

zjawiska pragmatyczne; teorie aktów mowy;

analiza dyskursu; maksymy konwersacyjne;

język a społeczeństwo - geograficzne i społeczne zróżnicowanie języka;

język a kultura; hipoteza Sapira i Whorfa;

językoznawstwo kognitywne - główne założenia;

Literatura:

Fromkin, Victoria and Robert Rodman. An Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Lyons , John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP 1971.

Yule, George. The Study of Language 2nd ed. Cambridge: CUP 1996.

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.