Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Drugi język obcy - j.niemiecki 340-AS1-1LEKN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RK1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RP1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RS1-1PNN

Założenia (lista przedmiotów):

Drugi język obcy - j.niemiecki 340-AS1-1LEKN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RK1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RP1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RS1-1PNN

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania sie językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych

Pełny opis:

drugi język obcy - język niemiecki

jednostka: Wydział Filologiczny

kierunek; Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne

kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKN

dziedzina nauk humanistycznych

dyscyplina - językoznawstwo

I rok / I i II semestr

brak wymagań wstępnych

liczba godzin: 60

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie

3 pkt ECTS

ogólny Nakład pracy studenta: 90 godzin w tym: udział w ćwiczeniach 60 godzin, przygotowanie do zajęć, zaliczeń 28 godzin, udział w konsultacjach: 2 godziny

nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 godziny = 2 pkt ECTS

nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 godzin= 1 ECTS

Literatura:

Menschen A 2- wydawnictwo Hueber, 2017

DaF kompakt, A 2 - wydawnictwo Klett, 2016

materiały online na kanałach YT (np. Lingster Academy, Froehlich Deutsch, Benjamin-der Deutschlehrer ) oraz programów nadawcy telewizyjnego Deutsche Welle.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi

KA6_WG4: zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

KA6_WG9: zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

KA6_WK1: zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i. Ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji

KA6_WK3: zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.Wiedza sprawdzana na bieżąco podczas zajęć na platformie Blackboard. Ocena końcowa na podstawie aktywnego uczestnictwa podczas zajęć, także w formie krótkich testów pisemnych online, wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I i II semestrze.

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty, wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

Sprawność słuchanie, oprócz zadań z podręcznika, w oparciu o materiały on-line na kanałach YT (np. Lingster Academy, Froehlich Deutsch, Benjamin-der Deutschlehrer ) oraz programów nadawcy telewizyjnego Deutsche Welle.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Garbaczewska
Prowadzący grup: Małgorzata Garbaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.