Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury angielskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2ENL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz sprawność językową.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim dla celów akademickich. Kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków, motywów itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

To przeglądowy, wstępny kurs literatury angielskiej, omawiający "kanoniczne" utwory literatury angielskiej w perspektywie chronologicznej i historycznej

Pełny opis:

Bilans nakładu pracy studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30h

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 2 x 30 60h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) – czas uśredniony 10h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń) 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami- zaliczanie przeczytanych lektur 5h

Realizacja zadań projektowych (ustnych prezentacji przed grupą) 2

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu i obecności na nim. 10 +3 13

Razem: 135

(odpowiada 5 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 98h 3,5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 62h 2, 5

Literatura:

Abrams, M.H. and Greenblatt ( eds.) (2000), "The Norton Anthology of English Literature". W.W. Norton and Company, 7th edition

Carter, R. and Mac Rae, J. (2001) "The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland" Routledge.

Daiches, D. (1994) "A Critical History of English Literature" London: Mandarin Paperback.

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Efekty uczenia się:

KA6_WG3, KA6_WG6, KA6_WG8

KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW5, KA6_UW8, KA6_UK3

KA_KK1, KA_KK2, KA6_KO4, KA6_KR1, KA6_KO3,

Metody i kryteria oceniania:

Informacje o metodach i kryteriach oceniania zamieszczone zostały w okienkach informacyjnych dla poszczególnych grup

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Grzegorz Moroz
Prowadzący grup: Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Grzegorz Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład z historii literatury angielskiej (30 godzin) w roku akademickim 2021/22 odbędzie się w formie on-line w semestrze zimowym. Ćwiczenia z historii literatury angielskiej (60 godzin) w roku akadmickim 2021/22 odbędą się w semestrze zimowym w formie stacjonarnej.

Pełny opis:

szczegółowe opisy i rozkłady materiałów z wykładów i ćwiczeń z historii literatury angielskiej są umieszczone w odpowiednich rubrykach "ćwiczenia" oraz "wykład"

Literatura:

1. The Oxford Illustrated History of English literature, ed. by Pat Rogers, Oxford: Oxford University Press 1996.

2. Lectures on British Literature: A Historical Survey Course (Part I and II), selected and integrated by Andrzej Zgorzelski, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1993.

3. History of English Literature: An Anthology for Students, Volume 1: From the Old English Period to Romanticism, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2005; Volume 2: From the Victorians to Our Contemporaries, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1999. Ed. by Krzysztof Fordoński.

4. The College Anthology of English Literature, ed. by Zygmunt Mazur & Teresa Bela, Kraków: Universitas 1997.

5. The Norton Anthology of English Literature. Vol. 1 & 2 (dowolne wydanie).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Jerzy Kamionowski
Prowadzący grup: Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Jerzy Kamionowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład z historii literatury angielskiej (30 godzin) w roku akademickim 2021/22 odbędzie się w formie on-line w semestrze zimowym. Ćwiczenia z historii literatury angielskiej (60 godzin) w roku akadmickim 2021/22 odbędą się w semestrze zimowym w formie stacjonarnej.

Pełny opis:

szczegółowe opisy i rozkłady materiałów z wykładów i ćwiczeń z historii literatury angielskiej są umieszczone w odpowiednich rubrykach "ćwiczenia" oraz "wykład"

Literatura:

1. The Oxford Illustrated History of English literature, ed. by Pat Rogers, Oxford: Oxford University Press 1996.

2. Lectures on British Literature: A Historical Survey Course (Part I and II), selected and integrated by Andrzej Zgorzelski, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1993.

3. History of English Literature: An Anthology for Students, Volume 1: From the Old English Period to Romanticism, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2005; Volume 2: From the Victorians to Our Contemporaries, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1999. Ed. by Krzysztof Fordoński.

4. The College Anthology of English Literature, ed. by Zygmunt Mazur & Teresa Bela, Kraków: Universitas 1997.

5. The Norton Anthology of English Literature. Vol. 1 & 2 (dowolne wydanie).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład z historii literatury angielskiej (30 godzin) w roku akademickim 2021/22 odbędzie się w formie on-line w semestrze zimowym. Ćwiczenia z historii literatury angielskiej (60 godzin) w roku akadmickim 2021/22 odbędą się w semestrze zimowym w formie stacjonarnej.

Pełny opis:

szczegółowe opisy i rozkłady materiałów z wykładów i ćwiczeń z historii literatury angielskiej są umieszczone w odpowiednich rubrykach "ćwiczenia" oraz "wykład"

Literatura:

1. The Oxford Illustrated History of English literature, ed. by Pat Rogers, Oxford: Oxford University Press 1996.

2. Lectures on British Literature: A Historical Survey Course (Part I and II), selected and integrated by Andrzej Zgorzelski, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1993.

3. History of English Literature: An Anthology for Students, Volume 1: From the Old English Period to Romanticism, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2005; Volume 2: From the Victorians to Our Contemporaries, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1999. Ed. by Krzysztof Fordoński.

4. The College Anthology of English Literature, ed. by Zygmunt Mazur & Teresa Bela, Kraków: Universitas 1997.

5. The Norton Anthology of English Literature. Vol. 1 & 2 (dowolne wydanie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)