Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2LEKF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.francuski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest utrwalenie zdobytych już umiejętności językowych na poziomie A1 (I rok studiów) oraz ich rozszerzenie do poziomu

A1.2 / A 2.1 (II rok studiów) według klasyfikacji poziomów biegłości językowej Rady Europy. Po ukończeniu kursu student powinien być w

stanie porozumieć się w krajach francuskojęzycznych w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. na dworcu, lotnisku, zakupach, w

prostych rozmowach towarzyskich.

Skrócony opis:

Celem kursu jest utrwalenie zdobytych już umiejętności językowych na poziomie A1 (I rok studiów) oraz ich rozszerzenie do poziomu

A1.2 / A 2.1 (II rok studiów) według klasyfikacji poziomów biegłości językowej Rady Europy. Po ukończeniu kursu student powinien być w

stanie porozumieć się w krajach francuskojęzycznych w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. na dworcu, lotnisku, zakupach, w

prostych rozmowach towarzyskich.

Poziom A 2.1 oznacza osiągnięcie dobrej znajomości języka w stopniu elementarnym. Opanowanie języka francuskiego na poziomie A1+/

A2 tzw. poziom "przeżycia" w zakresach: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

II rok/ III i IV semestr studiów

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu 0340-AS1-1LEKF

Forma zajęć: ćwiczenia Liczba godzin: 60

Liczba semestrów: 2 (3 i 4), Rok studiów: II

Kod przedmiotu: 340-AS1-2LEKF

Punkty ECTS: 3.00

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 12,5 godz.; udział w konsultacjach 2,5 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego+1 , Hachette, 2012, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,

CD-ROM - 0d podręcznika

Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi - test kontrolny, praktyczne ćwiczenia

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa - test kontrolny

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji - ocena pracy w trakcie zajęć

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji

KA6_WK3: Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_ WG1, zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie

wyjaśniające zależności między nimi

KA6_ WG4, terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii

badań z zakresu językoznawstwa

KA6_ WG9, podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk

kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

KA6_ WK1, problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją

i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej

cywilizacji

KA6_WK3 zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i

prawa autorskiego

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po III i IV semestrze.

W semestrze letnim 2020-21:

Lektorat prowadzony jest zdalnie za pośrednictwem MS Teams

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo

Ocena prac wykonywanych na zajęciach i poza zajęciami, 1-2 kolokwium, wypowiedzi ustne ,aktywny udział w zajęciach.

Próg zaliczenia-51%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko, Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Celem kursu jest utrwalenie zdobytych już umiejętności językowych na poziomie A1 (I rok studiów) oraz ich rozszerzenie do poziomu

A1.2 / A 2.1 (II rok studiów) według klasyfikacji poziomów biegłości językowej Rady Europy. Po ukończeniu kursu student powinien być w

stanie porozumieć się w krajach francuskojęzycznych w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. na dworcu, lotnisku, zakupach, w

prostych rozmowach towarzyskich.

Poziom A 2.1 oznacza osiągnięcie dobrej znajomości języka w stopniu elementarnym. Opanowanie języka francuskiego na poziomie A1+/

A2 tzw. poziom "przeżycia" w zakresach: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia Liczba godzin: 60

Liczba semestrów: 2 (3 i 4), Rok studiów: II

Kod przedmiotu: 0340-AS1-2LEKF

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu 340-AS1-1LEKF

Przedmiot uzupełniający Ł_M 11

Punkty ECTS: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygot. do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5

godz.

Nakład pracy stud. wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS. Nakład pracy studenta o charakterze

praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego+1 , Hachette, 2012, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,

CD-ROM - 0d podręcznika

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Celem kursu jest utrwalenie zdobytych już umiejętności językowych na poziomie A1 (I rok studiów) oraz ich rozszerzenie do poziomu

A1.2 / A 2.1 (II rok studiów) według klasyfikacji poziomów biegłości językowej Rady Europy. Po ukończeniu kursu student powinien być w

stanie porozumieć się w krajach francuskojęzycznych w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. na dworcu, lotnisku, zakupach, w

prostych rozmowach towarzyskich.

Poziom A 2.1 oznacza osiągnięcie dobrej znajomości języka w stopniu elementarnym. Opanowanie języka francuskiego na poziomie A1+/

A2 tzw. poziom "przeżycia" w zakresach: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia Liczba godzin: 60

Liczba semestrów: 2 (3 i 4), Rok studiów: II

Kod przedmiotu: 0340-AS1-2LEKF

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu 340-AS1-1LEKF

Przedmiot uzupełniający Ł_M 11

Punkty ECTS: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygot. do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5

godz.

Nakład pracy stud. wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS. Nakład pracy studenta o charakterze

praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego+1 , Hachette, 2012, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,

CD-ROM - 0d podręcznika

Materiały własne prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.