Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy – j. rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2LEKR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy – j. rosyjski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych.

Nauka języka rosyjskiego na poziomie A2 (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych.

Pełny opis:

Drugi język obcy - j. rosyjski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2LEKR

Przedmiot uzupełniający. MK_11

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

II rok/ III i IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 340-AS1-1LEKR

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia zdalnie w czasie rzeczywistym przez platformę Blackboard

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 12,5 godz.; udział w konsultacjach 2,5 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi.

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa.

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji.

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji.

KA6_WK3: Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po III i IV semestrze.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zaliczenia odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy Blackboard lub innych narządzi elektronicznych wskazanych przez Dziekana wydziału.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.