Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikro-nauczanie-techniki obserwacji lekcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3ESTs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikro-nauczanie-techniki obserwacji lekcji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem kursu student powinien posiadacć wiedzę i umiejętności dotyczące planowania lekcji języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania językowego i w różnych grupach wiekowych.
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest:

• W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozwinie praktyczne umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia lekcji jęz. angielskiego oraz zapozna się z technikami obserwacji lekcji języków obcych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne, pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny (M_10)

Dziedzina: Filologia

III rok, semestr VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne

Metody dydaktyczne: Metody pracy : zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach 30h

Przygotowanie do zajęć 30h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15h

Realizacja zadań projektowych. 15h

Przygotowanie do egzaminu i obecności na nim. 5h+2h 7h

Razem: 104h

(odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 30+15+2=47 h odpowiada 1,75 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 30+15= 45h odpowiada 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Ltd.

Johnson, K. 2001 An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education Limited.

Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa. WSiP.

Szpotowicz, M, M. Szulc-Kurpaska. 2009. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Ur, P. 1996. A course In Language Teaching. Cambridge: CUP

Podręczniki do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania językowego – dostępne w bibliotece Katedry

Efekty uczenia się:

Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy

K_W02,K_W03

K_W06

Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie umiejętności

K_U01, K_U02

K_U01, K_U02, K_U10, K_U12

K_U01, K_U02, K_U10, K_U12

K_U01, K_U02, K_U10, K_U12

Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

K_K02, K_K03

K_K03

K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

• systematyczna obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Beata Wyszyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Beata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.