Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski –doskonalenie językowe D2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3MOD13
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski –doskonalenie językowe D2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

ćwiczenia mają na celu poszerzenie kompetencji językowych w wybranym przez prowadzącego obszarze, szczegóły patrz informacje dotyczące danego roku akademickiego

Literatura:

Patrz lista lektur obowiązująca w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

P6S_UK student umie brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować

o nich KA6_UK4

P6S_UK student umie posługiwać się kierunkowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego KA6_UK5

P6S_UO student umie planować i organizować pracę indywidualną i pracę

w zespole KA6_UO1

P6S_KK student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Patrz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Głębocki
Prowadzący grup: Zdzisław Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lake Wobegon Revisited

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon by Garrison Keillor:

Language and Culture

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This 20 hour course will focus on developing English language skills and cultural awareness through a wide spectrum of interactive activities which will include text analysis, vocabulary development, as well as speaking and writing activities. The input will be provided by a selection of podcasts by Garrison Keillor

A Prairie Home Companion: News from Lake Wobegon available on Podbean. The final credit will be based on attendance, active participation and a Project Work prepared by students.

For those students who have participated in the Module before, Lake Wobegon Revisited will provide an extension and a novel perspective.

Literatura: (tylko po angielsku)

F. Boyd, D.Quinn, Stories from Lake Wobegon. Advanced Listening and Conversation Skills, Longman, 1990.

I. Brodie, A Vulgar Art: A New Approach to Stand-Up Comedy, University Press of Mississippi, 2014.

R. Stebbins, The Laugh-Makers: Stand-Up Comedy as Art, Business, and Life-Style, McGill-Queen’s University Press, 1990.

R. Zoglin, Comedy at the Edge: How Stand-up in the 1970s Changed America, Bloomsbury USA, 2008.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Project Guidelines:

Each student is assigned one podcast and prepares a series of activities which will be presented to the group on a given class date (the podcasts and dates will be assigned during the first meeting so be sure to be present!). A selection of the activities will be conducted with the group on the assigned date. The final (full version of the project, including full script of the assigned podcast) is to be uploaded to group's Google file.

The project should consist of:

1. Front page containing the name of the student and information on the podcast (full link, date).

2. Activities to the assigned podcast. The language level of the activities should be adjusted to the level of the students in the group.

a. Warm-up/introductory activity.

b. Listening activity

c. Vocabulary activity

d. Speaking activity

e. Writing activity

f. Cultural context activity.

3. Script of minimum 10 minutes excerpt of the assigned podcast.

4. Key to the activities.

Grade for the Project will be based on the quality and inventiveness of the activities, accuracy of the script and the quality of the presentation of the project and activities to the group.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z wybraną terminologią medyczną oraz dyskutują na tematy powiązane z zagadnieniami medyczno-społecznymi takimi jak: stres, otyłość, depresja, szczepienia, niepełnosprawność, uzależnienia czy starzenie się populacji.

Literatura:

Rawdon Wyatt - Check Your English Vocabulary for Medicine (2007, A&C Black)

Eric Glendinning, Ron Howard - Professional English in Use Medicine (2007, Cambridge University Press)

Sam McCarter - Oxford English for Careers Medicine 1 (2010, Oxford University Press)

Sam McCarter - Oxford English for Careers Medicine 2 (2010, Oxford University Press)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z wybraną terminologią medyczną oraz dyskutują na tematy powiązane z zagadnieniami medyczno-społecznymi takimi jak: stres, otyłość, depresja, szczepienia, niepełnosprawność, uzależnienia czy starzenie się populacji.

Literatura:

Rawdon Wyatt - Check Your English Vocabulary for Medicine (2007, A&C Black)

Eric Glendinning, Ron Howard - Professional English in Use Medicine (2007, Cambridge University Press)

Sam McCarter - Oxford English for Careers Medicine 1 (2010, Oxford University Press)

Sam McCarter - Oxford English for Careers Medicine 2 (2010, Oxford University Press)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)