Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo diachroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-2DS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo diachroniczne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 2 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia języka angielskiego 0400-AS1-2HEL

Założenia (lista przedmiotów):

Historia języka angielskiego 0400-AS1-2HEL
Historia języka angielskiego 0400-AS1-3SHEL

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii języka angielskiego i językoznawstwa historycznego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa diachronicznego oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy z zakresu etymologii i onomastyki. Po zakończeniu cyklu wykładów studenci powinni znać historię i kierunki badań diachronicznych oraz współczesne trendy w tych badaniach. Powinni też znać podstawy podziału języków na rodziny, wiedzieć, jakie języki należą do rodziny Indoeuropejskiej, jakie są najczęstsze rodzaje i przyczyny zmian językowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, językoznawstwo, rok II studia magisterskie, semestr IV

wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii języka angielskiego i językoznawstwa historycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 15 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład, wspólna analiza przykładów, dyskusja

punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim. 10 h, przygotowanie projektu lub prezentacji 15h, konsultacje 5h=50h (odpowiada 1 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+2+5=22h (Odpowiada 1 pkt. ECTS), nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do zajęć i do zaliczenia (8+20 h=28h) odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Steponavicius A. 2006. Diachronic Linguistics and Etymology. Białystok: Wydawnictwo UwB

2. Sergei Grinev-Griniewicz, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina, Patricia Thomas. 2015. Foundations of Anthropolinguistics: Establishing lexical premises for exploring evolution of human mentality. LAP Lambert Academic Publishing.

3. Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

4. Beekes, R. 1995. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam/Philadelphia” John Benjamins.

5. Cowdrey, Terry. 1998. An Introduction to Historical Linguistics. Auckland: OUP.

6. Malkiel. Y. 1993. Etymology. Cambridge: CUP.

7. Mallory J.P. and Adams D.Q. 2007. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03, K_W04, K_W10, K_U04, K_U06, K_K01, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną (test pisemny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa diachronicznego oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy z zakresu etymologii, antropolingwistyki i onomastyki. Po zakończeniu cyklu wykładów studenci powinni wiedzieć, jakie języki należą do rodziny Indoeuropejskiej, jakie są najczęstsze rodzaje zmian językowych; powinni także znać podstawy analizy etymologicznej, antropolingwistycznej i rodzaje nazw własnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, językoznawstwo, rok I studia magisterskie uzupełniające, semestr II

wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii języka angielskiego i językoznawstwa historycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 15 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład, wspólna analiza przykładów, dyskusja

punkty ECST: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim. 15h, przygotowanie projektu lub prezentacji 15h, konsultacje 5h=50h (odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+2+5=22h (Odpowiada 1 pkt. ECTS), nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do zajęć i do zaliczenia (8+20 h=28h) odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Steponavicius A. 2006. Diachronic Linguistics and Etymology. Białystok: Wydawnictwo UwB

2. Sergei Grinev-Griniewicz, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina, Patricia Thomas. 2015. Foundations of Anthropolinguistics: Establishing lexical premises for exploring evolution of human mentality. LAP Lambert Academic Publishing.

3. Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

4. Beekes, R. 1995. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam/Philadelphia” John Benjamins.

5. Cowdrey, Terry. 1998. An Introduction to Historical Linguistics. Auckland: OUP.

6. Malkiel. Y. 1993. Etymology. Cambridge: CUP.

7. Mallory J.P. and Adams D.Q. 2007. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa diachronicznego oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy z zakresu etymologii, antropolingwistyki i onomastyki. Po zakończeniu cyklu wykładów studenci powinni wiedzieć, jakie języki należą do rodziny Indoeuropejskiej, jakie są najczęstsze rodzaje zmian językowych; powinni także znać podstawy analizy etymologicznej, antropolingwistycznej i rodzaje nazw własnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, językoznawstwo, rok I studia magisterskie uzupełniające, semestr II

wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii języka angielskiego i językoznawstwa historycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 15 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład, wspólna analiza przykładów, dyskusja

punkty ECST: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim. 15h, przygotowanie projektu lub prezentacji 15h, konsultacje 5h=50h (odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+2+5=22h (Odpowiada 1 pkt. ECTS), nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do zajęć i do zaliczenia (8+20 h=28h) odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Steponavicius A. 2006. Diachronic Linguistics and Etymology. Białystok: Wydawnictwo UwB

2. Sergei Grinev-Griniewicz, Tatiana Skopiuk, Elwira Sorokina, Patricia Thomas. 2015. Foundations of Anthropolinguistics: Establishing lexical premises for exploring evolution of human mentality. LAP Lambert Academic Publishing.

3. Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

4. Beekes, R. 1995. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam/Philadelphia” John Benjamins.

5. Cowdrey, Terry. 1998. An Introduction to Historical Linguistics. Auckland: OUP.

6. Malkiel. Y. 1993. Etymology. Cambridge: CUP.

7. Mallory J.P. and Adams D.Q. 2007. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.