Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZJA - umiejętności łączone 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1PJS2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZJA - umiejętności łączone 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) EK - knowledge

1. The student has a structured knowledge of vocabulary and grammar in the subjects covered by the course. K_W13 K_W04 K_W02

EK - skills

1. The student is able to use English on C1 level independently and fluently according to the European System of Language Description (CEFR), using a variety of lexical structures that are grammatically different and phonetically correct. K_U08 K_U09

2. The student understands most spoken language in different areas of life. In principle, he understands every interlocutor, although he may ask for confirmation of explanation of details, especially when the interlocutor uses a non-standard accent or an unknown dialect. K_U08

3. The student is able to prepare longer academic statements on their own (in relation to the future BA thesis). K_U02 K_U11 K_U13

4. The student is able to use the information contained in other texts in compliance with copyright laws and maintaining all technical requirements. K_U01 K_U03 K_U07 K_U10

EK - competences

1. Has developed an attitude of systematic and well-organized work in the process of gaining knowledge and skills. K_K01 K_K04

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną oceny za pierwszy semestr i oceny otrzymanej na koniec drugiego semestru. Na maksymalną liczbę punktów do zdobycia w drugim semestrze (50 punktów) złoży się

30 punktów (tabela nr 1) i 20 punktów (tabela nr 2).

45- 50 = 5 40- 44 = 4,5 30- 39 = 4 20- 29 = 3,5 14- 19 = 3

Punkty ponad wymagane 30 lub 20 w danej kategorii zostaną wliczone do drugiej kategorii.

Ocenianie ma charakter ciągły. Punkty przyznawane są na każdej lekcji. Punkty sumują się do oceny końcowej. Zadania pisemne są oceniane jednokrotnie.

Student otrzymuje punkty za: zaangażowanie na zajęciach, umiejętność wyrażania opinii i grzecznego reagowania na to, co mówią inni, wypowiadania się na zadany temat, precyzyjnego formułowania i rozwijania myśli, zadawania pytań, zmieniania tematu, korzystania z odpowiedniego rejestru, opracowywania pozycji leksykalnych i umiejętności mediacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska, Peter Foulds, Robert Kuźma, Kirk Palmer
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska, Peter Foulds, Robert Kuźma, Kirk Palmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe
ogólne kierunkowe
warsztatowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska, Peter Foulds, Robert Kuźma, Kirk Palmer
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska, Peter Foulds, Robert Kuźma, Kirk Palmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe
ogólne kierunkowe
warsztatowe

Skrócony opis:

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

Czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów, w tym prasowych, akademickich i literackich.

- Naukę słownictwo na poziomie rozszerzonym, łącznie z ich wykorzystywaniem i przekształcaniem (testy typu gap fill i transformacje)

- Naukę zaawansowanych form gramatycznych i umiejętność ich wykorzystywania.

- Rozumienie słuchanych tekstów różnego rodzaju, w tym fragmentów programów telewizyjnych, radiowych i filmów

- Rozróżnianie podstawowych odmian języka angielskiego

- Naukę płynnego wypowiadania się na tematy abstrakcyjne.

Literatura: (tylko po angielsku)

Contemporary sources from a variety of media.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Presentation of articles read and participation in discussion of other student reported articles will be mandatory for receiving a final grade.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe
ogólne kierunkowe
warsztatowe

Skrócony opis:

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

Kurs obejmuje:

Czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów, w tym prasowych, akademickich i literackich.

- Naukę słownictwo na poziomie rozszerzonym, łącznie z ich wykorzystywaniem i przekształcaniem (testy typu gap fill i transformacje)

- Naukę zaawansowanych form gramatycznych i umiejętność ich wykorzystywania.

- Rozumienie słuchanych tekstów różnego rodzaju, w tym fragmentów programów telewizyjnych, radiowych i filmów

- Rozróżnianie podstawowych odmian języka angielskiego

- Naukę płynnego wypowiadania się na tematy abstrakcyjne.

Literatura: (tylko po angielsku)

Contemporary sources from a variety of media.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Presentation of articles read and participation in discussion of other student reported articles will be mandatory for receiving a final grade.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.