Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polszczyzna w przekładach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1PP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polszczyzna w przekładach
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego i podstaw tłumaczenia tekstów. Student powinien również znać język angielski na poziomie co najmniej C1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie używania poprawnej polszczyzny w procesie tłumaczeniowym oraz weryfikacyjnym. W trakcie zajęć studenci nabędą również wiedzę z zakresu redakcji i korekty tłumaczonego tekstu. Część zajęć będzie także poświęcona różnicom między gramatyką języka polskiego a gramatyką języka angielskiego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy (M_2), przedmiot kształcenia ogólnego, nauki humanistyczne, językoznawstwo, filologia angielska z elementami translatoryki, I rok II stopnia, II semestr, 15 godz., wykład. Metody dydaktyczne: prezentacje, analiza przykładów językowych, dyskusje, wykłady konwersatoryjne, praca projektowa w grupach oraz indywidualnie. 1 ECTS (27 godzin= 15 godz. zajęć; konsultacje = 2 godz.; przygotowywanie się do zajęć = 10 godz).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Belczyk A., Poradnik tłumacza z angielskiego na nasze, Kraków 2002.

Hejwowski K. Kognitywno-komunikacyjna teoria tłumaczenia, Warszawa 2004.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąbska-Prokop, Częstochowa 2000.

Lebiedziński H., Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi, Warszawa 1989.

Piotrowska M., Learning Translation – Learning the Impossible. A Course of translation from English into Polish, Kraków 2003.

Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1992.

Wykaz literatury uzupełniającej

Adamczyk-Garbowska M., Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu, Wrocław 1988.

Berezowski L., Dialect in Translation, Wrocław 1997.

Komizm a przekład, red. P. Fast, Katowice 1997.

Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000.

Lipiński K., Mity przekładzonawstwa, Kraków 2004.

Terminologia tłumaczenia, red. T. Tomaszkiewicz, red. nauk. J. Delisle, H. Lee-Jahnke, M. C. Cormier, Poznań 2006.

Tezaurus terminologii translatorycznej, red. nauk. Ju. Lukszyn, Warszawa 1993.

Willim E., Mańczak-Wohlfeld E., A Contrastive Approach to Problems with English, Warszawa-Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1, KA7_WG3

KA7_WG1

KA7_WG3, KA7_WG6

KA7_WG6

KA7_UK1, KA7_UW1

KA7_ UW1

KA7_ UW1

KA7_ KK2

KA7_ KK2

KA7_ KK2

KA7_ KK2

KA7_ KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - forma pisemna.

Formy ewaluacji: test, sprawdzian pisemny, praca pisemna, praca projektowa, prezentacja, ocenianie ciągłe, samoocena.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Puławski
Prowadzący grup: Krzysztof Puławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piecychna
Prowadzący grup: Beata Piecychna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.