Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (francuski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJf Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (francuski)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich, ich celem jest doskonalenie umiejętności językowych w języku niemieckim. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa w zakresie wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy - do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: studia stacjonarne II st., filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach – 30h

przygotowanie do zajęć – 16h

udział w konsultacjach - 1h

przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 10h + 3h= 13h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW1, KA6_UK6, KA6_,UK4, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolona jes jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności zaliczane są ustnie podczas konsultacji)

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie prac kontrolnych i prac domowych

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

W roku akad. 2020/21 zajęcia odbywają sie zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie blackboard collaborate, testy zaliczeniowe przeprowadzane są na w/w platformie lub/i przez usos mail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chłanda, Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Dorota Chłanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chłanda, Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.