Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (hiszpański)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJh Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (hiszpański)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom językowy B2 wg skali ESKOJ.

Skrócony opis:

Przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich, zaś ich celem jest doskonalenie umiejętności językowych w języku hiszpańskim. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa z zakresu turystyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Status przedmiotu – obowiązkowy

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJh

Rok: I rok / 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta -

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 6 godzin

Przygotowanie do zajęć i udział w konsultacjach: 24 godziny

Razem: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe :

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin / 1 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. / 2 ECTS

Literatura:

- materiały własne prowadzącego

- nagrania audio i video (np. Espanoles en el mundo)

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

Suena 3,

Aprende gramatica 3 i 4

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW1, KA6_UK6, KA6_,UK4, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie po 2 semestrze na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.