Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy tłumaczeń dokumentów UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1UE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy tłumaczeń dokumentów UE
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Założenia (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Założenia (opisowo):

Student dysponuje wysoką kompetencją językową w zakresie języka ojczystego i angielskiego (obcego), zna odmiany stylistyczne współczesnej polszczyzny i języka angielskiego, orientuje się w stylach funcjonalnych, potrafi korzystać ze słowników.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia pisemnego z wykorzystaniem dokumentów funkcjonujących w obrocie cywilno-prawnym obszaru UE. Zajęcia praktyczne o charakterze warsztatowym obejmują tłumaczenie pisemne dokumentów unijnych: wnioski do projektów, raporty, publikacje dotyczące wyników realizacji projektów, umowy cywilno-prawne, świadectwa i zaświadczenia uzyskania kwalifikacji, dokumenty związane z działalnością gospodarczą, dokumenty sądowe i administracyjne.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

rok studiów: I

semestr: II

wymagania wstępne:

- Student powinien znać angielski na poziomie zawansowanym.

- Student powinien posiadać umiejętności pisania z wykorzystaniem różnych stylów funkcjonalnych i rejestrów.

- Student powinien mieć kompetencje niezbędne do analizy charakterystycznych cech języka specjalistycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 30h ćwiczeń,

metody dydaktyczne: dyskusja, wspólna analiza przykładów językowych

bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 30h, udzial w konsultacjach 1 h, przygotowanie

do końcowego testu pisemnego i obecność na nim - 3h

Wskaźniki ilościowe:nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 1 h = 31 h, o charakterze praktycznym 30 h+1h+3h=34h 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Macpherson, Robin: ADVANCED WRITTEN ENGLISH; PWN, 2001

2. Macpherson, Robin: ENGLISH FOR WRITERS AND TRANSLATORS; PWN, 1996

3. Douglas-Kozłowska, Christian: THE ARTICLES IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION (PRZEDIMEK W JĘZYKU ANGIELSKIM); PWN, 1997

4. Douglas-Kozłowska, Christian: DIFFICULT WORDS IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION; PWN, 1997

5. Myrczek, Ewa: LEXICON OF LAW TERMS; C.H. Beck, 2005

6. Kierzkowska, Danuta: TŁUMACZENIA PRAWNICZE, Tepis 2002

7. SELECTION OF ENGLISH DOCUMENTS, Tepis,1998

8. DOKUMENTY POLSKIE. WYBÓR DLA TŁUMACZY SĄDOWYCH, Tepis, 1998

9. Hejwowski, Krzysztof: KOGNITYWNO-KOMUNIKACYJNA TEORIA PRZEKŁADU; PWN,2004

10. Biel, Łucja: selected publications on legal translations in the EU context

https://www.researchgate.net/profile/Lucja_Biel/publications

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W08, K_W09,K_U05, K_K01

K_W08, K_U01

K_W06,K_U01, K_U07

K_W04, K_U02

K_W07, K_W08, K_U13

K_K03

K_W05, K_W06, K_U13

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy oceniania: ocenianie ciągłe na podstawie pracy w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, sprawdzian pisemny - tłumaczenie. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru. Student, którego liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 2 ma obowiązek wykonania dodatkowej pracy pisemnej, zaś ponad 60% nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest też wykonanie wszystkich zaleconych przez prowadzącego prac i ich oddanie w określonym terminie. Przy ocenianiu jakości tłumaczenia brane są pod uwagę kryteria oceny proponowane przez K. Hejwowskiego (2004).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trojszczak
Prowadzący grup: Marcin Trojszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Założenia (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Skrócony opis:

Student dysponuje wysoką kompetencją językową w zakresie języka ojczystego i angielskiego (obcego), zna odmiany stylistyczne współczesnej polszczyzny i języka angielskiego, orientuje się w stylach funcjonalnych, potrafi korzystać ze słowników.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

rok studiów: I

semestr: II

wymagania wstępne:

- Student powinien znać angielski na poziomie zawansowanym.

- Student powinien posiadać umiejętności pisania z wykorzystaniem różnych stylów funkcjonalnych i rejestrów.

- Student powinien mieć kompetencje niezbędne do analizy charakterystycznych cech języka specjalistycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 30h ćwiczeń,

metody dydaktyczne: dyskusja, wspólna analiza przykładów językowych

bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 30h, udzial w konsultacjach 1 h, przygotowanie

do końcowego testu pisemnego i obecność na nim - 3h

Wskaźniki ilościowe:nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 1 h = 31 h, o charakterze praktycznym 30 h+1h+3h=34h 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Macpherson, Robin: ADVANCED WRITTEN ENGLISH; PWN, 2001

2. Macpherson, Robin: ENGLISH FOR WRITERS AND TRANSLATORS; PWN, 1996

3. Douglas-Kozłowska, Christian: THE ARTICLES IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION (PRZEDIMEK W JĘZYKU ANGIELSKIM); PWN, 1997

4. Douglas-Kozłowska, Christian: DIFFICULT WORDS IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION; PWN, 1997

5. Myrczek, Ewa: LEXICON OF LAW TERMS; C.H. Beck, 2005

6. Kierzkowska, Danuta: TŁUMACZENIA PRAWNICZE, Tepis 2002

7. SELECTION OF ENGLISH DOCUMENTS, Tepis,1998

8. DOKUMENTY POLSKIE. WYBÓR DLA TŁUMACZY SĄDOWYCH, Tepis, 1998

9. Hejwowski, Krzysztof: KOGNITYWNO-KOMUNIKACYJNA TEORIA PRZEKŁADU; PWN,2004

10. Biel, Łucja: selected publications on legal translations in the EU context

https://www.researchgate.net/profile/Lucja_Biel/publications

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Założenia (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Skrócony opis:

Student dysponuje wysoką kompetencją językową w zakresie języka ojczystego i angielskiego (obcego), zna odmiany stylistyczne współczesnej polszczyzny i języka angielskiego, orientuje się w stylach funcjonalnych, potrafi korzystać ze słowników.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

rok studiów: I

semestr: II

wymagania wstępne:

- Student powinien znać angielski na poziomie zawansowanym.

- Student powinien posiadać umiejętności pisania z wykorzystaniem różnych stylów funkcjonalnych i rejestrów.

- Student powinien mieć kompetencje niezbędne do analizy charakterystycznych cech języka specjalistycznego.

liczba godzin dydaktycznych: 30h ćwiczeń,

metody dydaktyczne: dyskusja, wspólna analiza przykładów językowych

bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 30h, udzial w konsultacjach 1 h, przygotowanie

do końcowego testu pisemnego i obecność na nim - 3h

Wskaźniki ilościowe:nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 1 h = 31 h, o charakterze praktycznym 30 h+1h+3h=34h 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Macpherson, Robin: ADVANCED WRITTEN ENGLISH; PWN, 2001

2. Macpherson, Robin: ENGLISH FOR WRITERS AND TRANSLATORS; PWN, 1996

3. Douglas-Kozłowska, Christian: THE ARTICLES IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION (PRZEDIMEK W JĘZYKU ANGIELSKIM); PWN, 1997

4. Douglas-Kozłowska, Christian: DIFFICULT WORDS IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION; PWN, 1997

5. Myrczek, Ewa: LEXICON OF LAW TERMS; C.H. Beck, 2005

6. Kierzkowska, Danuta: TŁUMACZENIA PRAWNICZE, Tepis 2002

7. SELECTION OF ENGLISH DOCUMENTS, Tepis,1998

8. DOKUMENTY POLSKIE. WYBÓR DLA TŁUMACZY SĄDOWYCH, Tepis, 1998

9. Hejwowski, Krzysztof: KOGNITYWNO-KOMUNIKACYJNA TEORIA PRZEKŁADU; PWN,2004

10. Biel, Łucja: selected publications on legal translations in the EU context

https://www.researchgate.net/profile/Lucja_Biel/publications

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.