Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Związki literatury ze sztuką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1LS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Związki literatury ze sztuką
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi związków literatury i innych sztuk, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi związków literatury i innych sztuk, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego. Studenci poznają pojęcie komparatystyki literackiej, historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych, i podejmują próbę analizy komparatystycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- Ut pictura poesis, red. Marek Skwara, Seweryna Wysłouch, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Umberto Eco, Dzieło otwarte, WAB, 2008;

- Umberto Eco, Sztuka, Wydawnictwo M, 2008;

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, Universitas, 2012;

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Universitas, 2013;

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, red. Alicja Helman, Patrycja Włodek, Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Baudelaire "Oddźwięki", "Sygnały"

- Rimbaud "Samogłoski"

- Apollinaire "Poniedziałek, ulica Krystyny"

- Apollinaire "Kaligramy"

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) "Zwierzyniec albo Świta Orfeusza"

- Cocteau "Modigliani"

- Cocteau "Krew poety" (film)

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę na temat:

- różnic w paradygmatach badań nad relacjami między literaturą a innymi sztukami (KA6_WG3L; KA6_WG8L);

- historii sporów wokół relacji między literaturą a innymi sztukami (KA6_WG3L);

- kontekstu historycznego i kulturowego literatury i jej związków z innymi sztukami (KA6_WG3L).

Student interpretuje relacje między różnymi tekstami kultury (KA6_WG3L).

Student jest przygotowany do uczestnictwa w życiu kulturalnym (KA6_KO5).

Student jest zainteresowany zjawiskami w sztuce i literaturze, zwłaszcza dziejącymi się na styku różnych dziedzin artystycznych (KA6_KO3; KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie:

- zaliczenia ustnego na koniec semestru zimowego;

- obecności na wykładzie (dopuszczalne 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi związków literatury i innych sztuk. Studenci poznają pojęcie komparatystyki literackiej, historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: blok literaturoznawczy i kulturoznawczy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia, specjalność : język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- Ut pictura poesis, red. Marek Skwara, Seweryna Wysłouch, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Umberto Eco, Dzieło otwarte, WAB, 2008;

- Umberto Eco, Sztuka, Wydawnictwo M, 2008;

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, Universitas, 2012;

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Universitas, 2013;

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, red. Alicja Helman, Patrycja Włodek, Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Baudelaire "Oddźwięki", "Sygnały"

- Rimbaud "Samogłoski"

- Apollinaire "Poniedziałek, ulica Krystyny"

- Apollinaire "Kaligramy"

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) "Zwierzyniec albo Świta Orfeusza"

- Cocteau "Modigliani"

- Cocteau "Krew poety" (film)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi związków literatury i innych sztuk. Studenci poznają pojęcie literaturoznawstwa i komparatystyki literackiej oraz historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- Ut pictura poesis, red. Marek Skwara, Seweryna Wysłouch, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Umberto Eco, Dzieło otwarte, WAB, 2008;

- Umberto Eco, Sztuka, Wydawnictwo M, 2008;

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, Universitas, 2012;

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Universitas, 2013;

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, red. Alicja Helman, Patrycja Włodek, Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Baudelaire "Oddźwięki", "Sygnały"

- Rimbaud "Samogłoski"

- Apollinaire "Poniedziałek, ulica Krystyny"

- Apollinaire "Kaligramy"

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) "Zwierzyniec albo Świta Orfeusza"

- Cocteau "Modigliani"

- Cocteau "Krew poety" (film)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.