Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Style i strategie uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1UCZ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Style i strategie uczenia się
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Skrócony opis:

Studenci potrafią:

- rozpoznać indywidualne style i strategie uczenia się;

- wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych;

- oceniać skuteczność stosowanych przez siebie strategii uczeniowych

- podejść refleksyjnie do procesu uczenia się

- przeprowadzić analizę zastosowanych strategii odnośnie danego działania językowego

- rozróżniać strategie zgodnie z typologią Oxford

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu badań nad strategiami uczenia się, ich miejsca w procesie uczenia się, indywidualnych stylów poznawczych, stylów uczenia się oraz sposobów ich identyfikowania. Studenci poznają typologię strategii uczenia się (wg Oxford), potrafią określić własne strategie i wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych; Prezentacja wybranych testów dot. strategii uczenia się poszczególnych sprawności językowych, wdrożenie do ich indywidualnego stosowania pozwoli zdobyć umiejętność oceny ich skuteczności oraz kształtowania postawy refleksyjnej odnośnie własnej roli w procesie uczenia się.

Literatura:

Cyr, P. C.Germain.1996. Les stratégies d’apprentissage, CLE International, Paris.

Plewka Cz., M.Taraszkiewicz.2010. Uczymy się uczyć, Szczecin.

Spitzer M. 2007. Jak się uczy mózg, DSWE TWP/Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studenska A. 2005. Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego, Wydawnictwa Akademickie „Żak”, Warszawa.

Siek-Piskozub, T. 2001, Uczyć się bawiąc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

KA6_ WG2, 1. ma podstawową wiedzę dotyczącą właściwości neurofizjologicznych mózgu

KA6_WG2 2. ma podstawową wiedzę z zakresu technik mnemonicznych

KA6_WG2 3. zna mocne i słabe strony wybranych stylów uczenia się

KA6_WG2 4. zna neuropedagogiczne podstawy rządzące uczeniem się

KA6_UW2 5. umie wybrać właściwe dla danego zadania językowego strategie uczenia się

KA6_UW2 6. potrafi krytycznie podejść do swoich działań strategicznych w nauce j. obcego

KA6_UU1 7. potrafi opracować osobisty trening strategiczny

KA6_UW7 8. potrafi uzyskać informacje wyjaśniające lub uzupełniające jego wiedzę

KA6_UU1 9. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, dozwolona jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

- prowadzenie indywidualnego dzienniczka strategicznego ucznia: notatki z zajęć, własne refleksje i zapiski, analiza testów i ćwiczeń realizowanych na zajęciach.

- zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci potrafią:

- rozpoznać indywidualne style i strategie uczenia się;

- wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych;

- oceniać skuteczność stosowanych przez siebie strategii uczeniowych

- podejść refleksyjnie do procesu uczenia się

- przeprowadzić analizę zastosowanych strategii odnośnie danego działania językowego

- rozróżniać strategie zgodnie z typologią Oxford

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu badań nad strategiami uczenia się, ich miejsca w procesie uczenia się, indywidualnych stylów poznawczych, stylów uczenia się oraz sposobów ich identyfikowania. Studenci poznają typologię strategii uczenia się (wg Oxford), potrafią określić własne strategie i wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych; Prezentacja wybranych testów dot. strategii uczenia się poszczególnych sprawności językowych, wdrożenie do ich indywidualnego stosowania pozwoli zdobyć umiejętność oceny ich skuteczności oraz kształtowania postawy refleksyjnej odnośnie własnej roli w procesie uczenia się.

Literatura:

Cyr, P. C.Germain.1996. Les stratégies d’apprentissage, CLE International, Paris.

Plewka Cz., M.Taraszkiewicz.2010. Uczymy się uczyć, Szczecin.

Spitzer M. 2007. Jak się uczy mózg, DSWE TWP/Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studenska A. 2005. Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego, Wydawnictwa Akademickie „Żak”, Warszawa.

Siek-Piskozub, T. 2001, Uczyć się bawiąc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci potrafią:

- rozpoznać indywidualne style i strategie uczenia się;

- wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych;

- oceniać skuteczność stosowanych przez siebie strategii uczeniowych

- podejść refleksyjnie do procesu uczenia się

- przeprowadzić analizę zastosowanych strategii odnośnie danego działania językowego

- rozróżniać strategie zgodnie z typologią Oxford

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu badań nad strategiami uczenia się, ich miejsca w procesie uczenia się, indywidualnych stylów poznawczych, stylów uczenia się oraz sposobów ich identyfikowania. Studenci poznają typologię strategii uczenia się (wg Oxford), potrafią określić własne strategie i wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych; Prezentacja wybranych testów dot. strategii uczenia się poszczególnych sprawności językowych, wdrożenie do ich indywidualnego stosowania pozwoli zdobyć umiejętność oceny ich skuteczności oraz kształtowania postawy refleksyjnej odnośnie własnej roli w procesie uczenia się.

Literatura:

Cyr, P. C.Germain.1996. Les stratégies d’apprentissage, CLE International, Paris.

Plewka Cz., M.Taraszkiewicz.2010. Uczymy się uczyć, Szczecin.

Spitzer M. 2007. Jak się uczy mózg, DSWE TWP/Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studenska A. 2005. Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego, Wydawnictwa Akademickie „Żak”, Warszawa.

Siek-Piskozub, T. 2001, Uczyć się bawiąc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci potrafią:

- rozpoznać indywidualne style i strategie uczenia się;

- wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych;

- oceniać skuteczność stosowanych przez siebie strategii uczeniowych

- podejść refleksyjnie do procesu uczenia się

- przeprowadzić analizę zastosowanych strategii odnośnie danego działania językowego

- rozróżniać strategie zgodnie z typologią Oxford

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu badań nad strategiami uczenia się, ich miejsca w procesie uczenia się, indywidualnych stylów poznawczych, stylów uczenia się oraz sposobów ich identyfikowania. Studenci poznają typologię strategii uczenia się (wg Oxford), potrafią określić własne strategie i wdrażać nowe obszary działań strategicznych do dotychczas stosowanych; Prezentacja wybranych testów dot. strategii uczenia się poszczególnych sprawności językowych, wdrożenie do ich indywidualnego stosowania pozwoli zdobyć umiejętność oceny ich skuteczności oraz kształtowania postawy refleksyjnej odnośnie własnej roli w procesie uczenia się.

Literatura:

Cyr, P. C.Germain.1996. Les stratégies d’apprentissage, CLE International, Paris.

Plewka Cz., M.Taraszkiewicz.2010. Uczymy się uczyć, Szczecin.

Spitzer M. 2007. Jak się uczy mózg, DSWE TWP/Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studenska A. 2005. Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego, Wydawnictwa Akademickie „Żak”, Warszawa.

Siek-Piskozub, T. 2001, Uczyć się bawiąc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.