Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do teorii akwizycji języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2TAJs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii akwizycji języków
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psycholingwistyki (w tym teorii uczenia się i akwizycji języków) oraz z najważniejszymi, sformułowanymi na przestrzeni XIX, XX i początku XXI w. psychologicznymi teoriami dotyczącymi uczenia się (przyswajania wiedzy), w tym koncepcji dot. przyswajania języków (akwizycji języka pierwszego, drugiego), ze szczególnym uwzględnieniem teorii, które wywarły bezpośredni lub pośredni wpływ na metody nauczania/uczenia się języków obcych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w ramach treści obowiązkowych - blok: Wiedza o akwizycji i nauce języków. Wykład obejmuje 15 godzin dydaktycznych i prowadzony jest w języku francuskim.

Pełny opis:

Wykład ukazuje źródła teorii budowanych na gruncie psychologii rozwojowej (psychologii eksperymentalnej) od II poł. XIX w., ukazuje ewolucję poglądów na uczenie się przedstawicieli głównych teorii psychologicznych oraz informuje o wpływie tych teorii na najważniejsze koncepcje (metody) nauczania/uczenia się języków obcych (od XIX do XXI w.). Wykład przedstawia najważniejsze teorie i prawa dotyczących mechanizmów przyswajania języka pierwszego i uczenia się języka obcego, z uwzględnieniem obecnego znaczącego wkładu psycholingwistyki i nauk neurobiologicznych (od asocjacjonizmu, poprzez behawioryzm, psychologię postaci, neobehawioryzm, teorie konstruktywistyczne i kognitywne).

Wykład oparty jest na wybranych tekstach w języku polskim i francuskim z zakresu teorii uczenia się ( i uczenia się języków/jęz. obcych);

Efekty uczenia się:

1.zna podstawową terminologię stosowaną w tekstach z dziedziny psycholingwistyki i psychologii dotyczących teorii przyswajania języków pierwszego, drugiego oraz języków obcych;

2.ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z dziedzinami koniecznymi do poszerzania wiedzy na temat akwizycji języków, uczenia się i nauczania języków obcych;

3.ma uporządkowaną wiedzę o ewolucji teorii psychologicznych dotyczących teorii uczenia się i ich wpływie na metody nauczania języków obcych, zgodnie z obecnym stanem badań;

4.zna i rozumie główne koncepcje metodologiczne dotyczące nauczania języków obcych

5. posiada umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów specjalistycznych dotyczących mechanizmów przyswajania języka pierwszego, dwujęzyczności oraz uczenia się języka obcego.

6.potrafi przedstawić własną argumentację w oparciu o różne źródła i krótko ją uzasadnić;

7.posiada świadomość zakresu swojej wiedzy na temat teorii akwizycji języków i możliwości jej zastosowania w przyszłej pracy i samokształceniu;

8.posiada umiejętność łączenia teorii z praktyką, tj. umiejętność wykorzystania w praktyce zawodowej wiedzy nt. procesów kognitywnych zachodzących procesie uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Głowacka
Prowadzący grup: Barbara Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.