Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2-umiejętności łączone (mówienie,słuchanie,wymowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2UL1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2-umiejętności łączone (mówienie,słuchanie,wymowa)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na poziomie A2 +. Zdany egzamin

PNJF 1

Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, manuel Hachette Livre 2013

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Aletr Ego 3+, cahier d’activités, Hachette Livre 2013

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka potrafi pracować w grupie i reagować, używając właściwego słownictwa i struktur. KA6_UO1

2. Student lub studentka potrafi dokonać samodzielnej analizy tekstów argumentacyjnych lub informacyjnych KA6_UK5

3.Student lub studentka potrafi streścić słyszany dokument, wyłowić główne jak i szczegółowe informacje w proponowanych dokumentach dźwiękowych. Jest w stanie dokonać selekcji informacji.KA6_UK5

4. Student lub studentka potrafi zabrać głos w dyskusji, ustosunkować się do tematu, wyrazić własną opinię i uargumentować swój punkt widzenia. KA6_UO1, KA6_WG1

Metody i kryteria oceniania:

-Student na zajęciach powinien mieć włączoną kamerę.

- sprawdziany co 2 rozdziały tematyczne

- obecności (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

Przekroczenie nadprogramowych nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej z zajęć.

-zaliczenie z mówienia na podstawie bieżącego materiału z zajęć( 20 punktów)

- aktywności na zajęciach ( 10 punktów)

Wymagane min 55% pkt., ocena semestralna to suma punktów ze wszystkich sprawdzianów

Wszystkie sprawdziany i zaliczenia odbywają się przy włączonej kamerze.

Student, który nie pisał testu z powodu choroby, powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie i napisać test na konsultacjach stacjonarnych w ciągu 2 tygodni od terminu testu na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, Manuel Hachette Livre 2013

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+ Cahier d'activités

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, Manuel Hachette Livre 2013

Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+ Cahier d'activités

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.