Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2ZLFF
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

The ability to comunicate in French (speakig and writing)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Students will learn about the history of French and Francophone literature of the nineteenth and twentieth centuries and the first years of the twenty-first century. They get to know the main trends, their representatives, and the most important works.

Pełny opis:

Profile of studies: general.

Form of studies: full-time.

Subject status: obligatory.

Field and discipline of science: philology.

Year of studies / term: 2nd year, 1st term.

Number of teaching hours: 30 hours of lecture.

Teaching methods: interactive lecture, multimedia presentations. Exam (FF) / Graded credit (FAT).

ECTS credits: 3.

Balance of student workload: 30 hours - participation in lectures, 30 hours - completion and preparation of the material at home, 30 hours - reading, 15 hours - preparation for assessment, 5 hours - consultations, 3 hours - assessment.

Quantitative indicators - student workload requiring the direct participation of an academic teacher: 75 hours / 3 ECTS points.

Literatura:

• Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.

• Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.

• Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław, 1989.

• Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.

• Beaumarchais (de) J.-P., Couty D., Rey A., Dictionnaire des littératures de langue française, 4 vol. Bordas, 1994.

• Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.

• Corvin M., Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1999.

• Demougin J., Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Larousse, 1985.

• Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

• Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.

• Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005.

• Lagarde A., Michard L., Le XIXe siècle, Le XXe siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.

• Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 – 1991.

• Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 – 1982.

• Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

ORAZ

Lektury wymienione w planie zajęć – patrz pkt. „Treści merytoryczne przedmiotu”

Efekty uczenia się:

After completing the course, the student:

- has an organized knowledge of the history of literature and culture of the French-speaking countries;

- has a basic knowledge of the relationship of philological sciences with other disciplines that are used to expand philological knowledge;

- has a basic knowledge of cultural institutions and events of contemporary cultural life.

- uses the concepts and research paradigms in the field of literary studies;

- understands and realizes the need for continuous learning;

- is able to initiate a partnership dialogue with representatives of different world views and attitudes, different environments and cultures;

- demonstrates ethical sensitivity related to their own work and participation in various forms of social life;

- has social and personal competences such as: creativity, openness to cultural diversity, the ability to define one's own interests, the ability to self-evaluate, critical thinking, problem solving;

- consciously shapes and fosters their own cultural preferences, using various forms of cultural life and various media.

Metody i kryteria oceniania:

Classes are in the form of an interactive lecture.

The grade for the course will be issued on the basis of:

- oral test at the end of the winter semester;

- attendance at the lecture (2 unjustified absences are allowed in the semester - exceeding this limit affects the final grade).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Students will learn about the history of French and Francophone literature of the nineteenth and twentieth centuries and the first years of the twenty-first century. They get to know the main trends, their representatives, and the most important works.

Pełny opis:

Profile of studies: general.

Form of studies: full-time.

Subject status: obligatory.

Field and discipline of science: philology.

Year of studies / term: 2nd year, 1st term.

Number of teaching hours: 30 hours of lecture.

Teaching methods: interactive lecture, multimedia presentations. Exam (FF) / Graded credit (FAT).

ECTS credits: 3.

Balance of student workload: 30 hours - participation in lectures, 30 hours - completion and preparation of the material at home, 30 hours - reading, 15 hours - preparation for assessment, 5 hours - consultations, 3 hours - assessment.

Quantitative indicators - student workload requiring the direct participation of an academic teacher: 75 hours / 3 ECTS points.

Literatura:

• Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.

• Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.

• Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław, 1989.

• Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.

• Beaumarchais (de) J.-P., Couty D., Rey A., Dictionnaire des littératures de langue française, 4 vol. Bordas, 1994.

• Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.

• Corvin M., Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1999.

• Demougin J., Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Larousse, 1985.

• Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

• Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.

• Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005.

• Lagarde A., Michard L., Le XIXe siècle, Le XXe siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.

• Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 – 1991.

• Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 – 1982.

• Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

ORAZ

Lektury wymienione w planie zajęć – patrz pkt. „Treści merytoryczne przedmiotu”

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Students will learn about the history of French and Francophone literature of the nineteenth and twentieth centuries and the first years of the twenty-first century. They get to know the main trends, their representatives, and the most important works.

Pełny opis:

Profile of studies: general.

Form of studies: full-time.

Subject status: obligatory.

Field and discipline of science: philology.

Year of studies / term: 2nd year, 1st term.

Number of teaching hours: 30 hours of lecture.

Teaching methods: interactive lecture, multimedia presentations. Exam (FF) / Graded credit (FAT).

ECTS credits: 3.

Balance of student workload: 30 hours - participation in lectures, 30 hours - completion and preparation of the material at home, 30 hours - reading, 15 hours - preparation for assessment, 5 hours - consultations, 3 hours - assessment.

Quantitative indicators - student workload requiring the direct participation of an academic teacher: 75 hours / 3 ECTS points.

Literatura:

• Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.

• Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.

• Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław, 1989.

• Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.

• Beaumarchais (de) J.-P., Couty D., Rey A., Dictionnaire des littératures de langue française, 4 vol. Bordas, 1994.

• Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.

• Corvin M., Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1999.

• Demougin J., Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Larousse, 1985.

• Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

• Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.

• Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005.

• Lagarde A., Michard L., Le XIXe siècle, Le XXe siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.

• Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 – 1991.

• Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 – 1982.

• Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

ORAZ

Lektury wymienione w planie zajęć – patrz pkt. „Treści merytoryczne przedmiotu”

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)