Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3JFS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski specjalistyczny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym językiem z dziedzin takich jak: ekonomia, medycyna, turystyka

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują zapoznanie się i poszerzenie bazy

słownictwa specjalistycznego (p ekonomia, turystyka, zdrowie) oraz kształtowanie umiejętności zastosowania go w praktyce (tłumaczenia).

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się ze słownictwem specjalistycznym z dziedzin takich jak ekonomia, turystyka,ochrona zdrowia. Praca opiera się na tekstach źródłowych , artykułach prasowych, nagraniach (audycje radiowe). Ważnym elementem zajęć są ćwiczenia tłumaczeniowe tekstów dotyczących w/w dziedzin .

Literatura:

"Francais. com" , J.-L. Penfornis, Cle International, 2002

Le francais du tourisme" Michel Soignet , Hachette2003

artykuły prasowe, materiały własne

Efekty uczenia się:

1.student zna terminologię z dziedzin omawianych na zajęciach i umie się nią posłużyć

2.ma pogłębioną świadomość kompleksowej natury języka i kontekstowej zmienności znaczeń

3. jest w stanie przetłumaczyć teksty wymagające znajomości terminologii specjalistycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych :praca w grupach i parach. Indywidualne prezentacje oraz wypowiedzi pisemne i ustne.

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- dwa kolokwia

-indywidualne prezentacje oraz wypowiedzi pisemne i ustne.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, oraz aktywność na zajęciach.

dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko, Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko, Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują zapoznanie się i poszerzenie bazy

słownictwa specjalistycznego (p ekonomia, turystyka, zdrowie) oraz kształtowanie umiejętności zastosowania go w praktyce (tłumaczenia).

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się ze słownictwem specjalistycznym z dziedzin takich jak ekonomia, turystyka,ochrona zdrowia. Praca opiera się na tekstach źródłowych , artykułach prasowych, nagraniach (audycje radiowe). Ważnym elementem zajęć są ćwiczenia tłumaczeniowe tekstów dotyczących w/w dziedzin .

Literatura:

"Francais. com" , J.-L. Penfornis, Cle International, 2002

Le francais du tourisme" Michel Soignet , Hachette2003

artykuły prasowe, materiały własne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko, Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują zapoznanie się i poszerzenie bazy

słownictwa specjalistycznego (p ekonomia, turystyka, zdrowie) oraz kształtowanie umiejętności zastosowania go w praktyce (tłumaczenia).

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się ze słownictwem specjalistycznym z dziedzin takich jak ekonomia, turystyka,ochrona zdrowia. Praca opiera się na tekstach źródłowych , artykułach prasowych, nagraniach (audycje radiowe). Ważnym elementem zajęć są ćwiczenia tłumaczeniowe tekstów dotyczących w/w dziedzin .

Literatura:

"Francais. com" , J.-L. Penfornis, Cle International, 2002

Le francais du tourisme" Michel Soignet , Hachette2003

artykuły prasowe, materiały własne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.