Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF3 - pisanie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3PIS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF3 - pisanie akademickie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności związanych z analizą tekstów oraz ćwiczenie formułowania wypowiedzi pisemnej w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem stylu akademickiego. Zajęcia mają przygotować studentów do pisania pracy licencjackiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania streszczenia (resume) i syntezy (synthese) tekstu pisanego w języku francuskim.

Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania streszczenia oraz syntezy.

Pisanie resume oraz syntezy.

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie.

Literatura:

1. Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995;

2. Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003;

3. Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca;

4. Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995;

5. Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998;

6. teksty źródłowe (artykuły), na podstawie których studenci będą pisać streszczenia i syntezy.

Efekty uczenia się:

1. Student/ka potrafi poprawnie czytać zdania i teksty o zróżnicowanej przystępności na poziomie C1 w języku francuskim.

2. Student/ka zna różne typy tekstów oraz ich strukturę.

3. Student/ka analizuje różnego typu teksty w języku francuskim i potrafi przekazać ich treść w formie pisemnej.

4. Student/ka potrafi operować złożonymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, służącymi do klarownego komunikowania się na piśmie.

5. Student/ka rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywne oceny z dwóch prac napisanych od podstaw w czasie zajęć (1. w połowie semestru; 2. pod koniec).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chłanda, Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Dorota Chłanda, Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Łukasiak, Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Julia Łukasiak, Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania streszczenia (resume) i syntezy (synthese) tekstu pisanego w języku francuskim.

Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania streszczenia oraz syntezy.

Pisanie resume oraz syntezy.

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie.

Literatura:

1. Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995;

2. Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003;

3. Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca;

4. Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995;

5. Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998;

6. teksty źródłowe (artykuły), na podstawie których studenci będą pisać streszczenia i syntezy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Łukasiak, Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania streszczenia (resume) i syntezy (synthese) tekstu pisanego w języku francuskim.

Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania streszczenia oraz syntezy.

Pisanie resume oraz syntezy.

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie.

Literatura:

1. Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995;

2. Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003;

3. Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca;

4. Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995;

5. Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998;

6. teksty źródłowe (artykuły), na podstawie których studenci będą pisać streszczenia i syntezy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.