Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2HISP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Periodyzacja historii Polski. Historia Polski od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Periodyzacja historii Polski. Historia Polski od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, M_5, nauki humanistyczne, 30 godzin, ćwiczenia, praca z tekstem

źródłowym i ikonograficznym, prezentacje, metody podające, 2 ECTS (30 godz. ćwiczeń, 2 godz. konsultacji, 25 godz. przygotowanie się do zajęć, w tym prezentacje, referat): - 1,5 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; - 1 o charakterze praktycznym

Literatura:

Literatura podstawowa

Historia Polski, Henryk Samsonowicz [et. al.], Warszawa 2007, t. 1-2.

J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1984.

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006.

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2006.

C. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.

A. Garlicki, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student wymienia i charakteryzuje najważniejsze wydarzenia z dziejów państwa, gospodarki i kultury narodu polskiego na tle historii

Europy i świata. KA6_WK1

2. Potrafi dokonać periodyzacji dziejów Polski. KA6_WK1

3. Ukazać związek przyczynowo-skutkowy wydarzeń. KA6_WK1, KA6_UWO1, KA6_UK1

4. Analizować źródło historyczne. KA6_WK1, KA6_UWO1

5. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju. KA6_WK1, KA6_KKO2

Weryfikacja efektów:

- TEST (na przedostatnich zajęciach, najistotniejszy element zaliczenia przedmiotu), aktywność na zajęciach, referaty,

Metody i kryteria oceniania:

TEST (na przedostatnich zajęciach, najistotniejszy element zaliczenia przedmiotu), aktywność na zajęciach, prezentacje.

Dopuszczalne są dwie nieobecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Periodyzacja historii Polski. Historia Polski od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, M_5, nauki humanistyczne, 30 godzin, ćwiczenia, praca z tekstem

źródłowym i ikonograficznym, prezentacje, metody podające, 2 ECTS (30 godz. ćwiczeń, 2 godz. konsultacji, 25 godz. przygotowanie się do zajęć, w tym prezentacje, referat): - 1,5 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; - 1 o charakterze praktycznym

Literatura:

Literatura podstawowa

Historia Polski, Henryk Samsonowicz [et. al.], Warszawa 2007, t. 1-2.

J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1984.

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006.

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2006.

C. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.

A. Garlicki, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.