Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2KOI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym. Opracowanie danych, systemy segregacji i katalogowania treści.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne pierwszego stopnia, konwersatorium, przedmiot obowiązkowy specjalnościowy;

dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo; II rok studiów, semestr letni; 15 godz. laboratorium; metody dydaktyczne: heurezy, ćwiczenia komputerowe, praca samodzielna studenta, punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz. (0,5 ECTS); przygotowanie do zajęć - 45 godz. (1,5 ECTS)

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., 0,5 ECTS

niewymagającymi udziału nauczyciela 45 godz. 1,5 ECTS, o charakterze praktycznym 15h 0,5 ECTS

Literatura:

J. Przyborowicz, Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu, „Zarządzanie mediami”, 2014, t. 2 (2), s. 91-98.

K. Stępień, Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści: poradnik, Warszawa 2010.

Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2010.

Bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe. Serwisy rekomendujące z zakresu literaturoznawstwa i beletrystyki.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady wyszukiwania informacji w sieci oraz redagowania i korekty tekstów.

2. Student potrafi rozpoznać różne elementy tekstu.

3. Student zna i stosuje systemy opracowania danych i katalogowania treści.

4. Student pisze teksty informacyjne, pochodne. FP1_U10

KA6_WG3 KA6_UWO1 KA6_KKO2 KA6_KOR1 KA6_KR1 KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na wykonywanych zadań podczas zajęć. Dopuszczalna jest 1 nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nosek
Prowadzący grup: Anna Nosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym. Opracowanie danych, systemy segregacji i katalogowania treści.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne pierwszego stopnia, konwersatorium, przedmiot obowiązkowy specjalnościowy;

dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo; II rok studiów, semestr zimowy; 15 godz. laboratorium; metody dydaktyczne: heurezy, ćwiczenia komputerowe, praca samodzielna studenta, punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz. (0,5 ECTS); przygotowanie do zajęć - 45 godz. (1,5 ECTS)

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., 0,5 ECTS

niewymagającymi udziału nauczyciela 45 godz. 1,5 ECTS, o charakterze praktycznym 15h 0,5 ECTS

Literatura:

J. Przyborowicz, Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu, „Zarządzanie mediami”, 2014, t. 2 (2), s. 91-98.

K. Stępień, Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści: poradnik, Warszawa 2010.

Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2010.

Bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe. Serwisy rekomendujące z zakresu literaturoznawstwa i beletrystyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.