Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia poetyki historycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2POEH Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia poetyki historycznej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Teoria i struktura tekstu narracyjnego 340-PS1-2POEN
Wersyfikacja i stylistyka 340-PS1-1POEW

Założenia (lista przedmiotów):

Teoria i struktura tekstu narracyjnego 340-PS1-2POEN
Wersyfikacja i stylistyka 340-PS1-1POEW

Założenia (opisowo):

Treści przedmiotu: poetyka dzieła literackiego w zakresie genologii i kompozycji w ujęciu diachronicznym.

Cele: wykształcenie umiejętności analizy funkcjonalnej tekstów literackich na płaszczyźnie gatunkowej i kompozycyjnej z uwzględnieniem perspektywy historycznej.

Skrócony opis:

Przedmiot "Wybrane zagadnienia z poetyki historycznej" realizowany jest w trzech blokach tematycznych, prowadzonych przez różnych wykładowców:

1. dr hab., prof. UwB Elżbieta Konończuk "Geopoetyka"

2. dr Elżbieta Sidoruk „Intertekstualność i autoteliczność”.

3. dr Mariusz Leś "Poetyka prozy fantastycznej"

Student wybiera jeden blok tematyczny obejmujący 30 godz.

Pełny opis:

Problematyka realizowana w ramach poszczególnych bloków:

1. dr hab., prof. UwB Elżbieta Konończuk "Geopoetyka":

Zwrot topograficzny w humanistyce – zwrot humanistyczny w geografii.

Przestrzeń omawiana (przedstawiona) – przestrzeń mówiąca (metafory przestrzenne).

Mapa jako narzędzie literaturoznawcze.

Antropologia miasta (audiosfera; fonosfera).

Psychogeografia miasta.

Miasto – tekst; miasto – labirynt; miasto – palimpsest.

2. dr hab. Elżbieta Sidoruk „Intertekstualność i autoteliczność”:

• metafikcja, autotematyzm, sylficzność;

• autobiografizm i jego funkcje;

• intertekstualność, typy strategii intertekstualnych (parodia i pastisz);

• typy cytatów i ich funkcje w tekstach literackich;

• aluzja literacka.

3. dr hab. Mariusz Leś

• genologia: typologia i kategoryzacja literatury fantastycznej;

• podstawowe mechanizmy wprowadzania fantastyczności w utworze narracyjnym;

• intertekstualność, typy strategii intertekstualnych w fantastycznej prozie;

• fantastyka jako metafikcja i metarealizm.

Bilans nakładu pracy studenta (2ECTS) :

- zajęcia dydaktyczne 30 godzin

- praca własna i konsultacje 25 godzin

Wskażniki ilościowe:

- udział bezpośredni nauczyciela 35 godz. 1 ECTS

- zajęcia praktyczne 40 godz. 1,5 ECTS

Literatura:

Listy lektur znajdują się w zakładkach dla poszczególnych grup w ramach określonego cyklu zajęć.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 KA6_WGK1 KA6_UWO1 KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

Metody: warsztaty grupowe, konsultacje

Formy oceny studenta:

• test zaliczeniowy obejmujący zakres materiału realizowanego na zajęciach

• zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Leś, Elżbieta Sidoruk
Prowadzący grup: Mariusz Leś, Elżbieta Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Wymagania (lista przedmiotów):

Teoria i struktura tekstu narracyjnego 340-PS1-2POEN
Wersyfikacja i stylistyka 340-PS1-1POEW

Założenia (lista przedmiotów):

Teoria i struktura tekstu narracyjnego 340-PS1-2POEN
Wersyfikacja i stylistyka 340-PS1-1POEW

Skrócony opis:

Przedmiot "Wybrane zagadnienia z poetyki historycznej" realizowany jest w dwóch blokach tematycznych, prowadzonych przez różnych wykładowców:

1. dr Elżbieta Sidoruk „Intertekstualność i autoteliczność”.

2. dr Mariusz Leś "Poetyka fantastyki grozy"

Student wybiera jeden blok tematyczny obejmujący 30 godz.

Pełny opis:

1. dr hab. Elżbieta Sidoruk „Intertekstualność i autoteliczność”:

• metafikcja, autotematyzm, sylficzność;

• autobiografizm i jego funkcje;

• intertekstualność, typy strategii intertekstualnych (parodia i pastisz);

• typy cytatów i ich funkcje w tekstach literackich;

• aluzja literacka.

2. dr hab. Mariusz Leś

- genologia: typologia i kategoryzacja fantastyki grozy;

- strategie narracyjne

- podstawowe mechanizmy wprowadzania fantastyczności w utworze narracyjnym;

- intertekstualność, typy strategii intertekstualnych w fantastycznej prozie;

- fantastyka grozy jako krytyka społeczno-ideologiczna;

- fantastyka grozy jako metafikcja i metarealizm.

Bilans nakładu pracy studenta (2ECTS) :

- zajęcia dydaktyczne 30 godzin

- praca własna i konsultacje 25 godzin

Wskażniki ilościowe:

- udział bezpośredni nauczyciela 35 godz. 1 ECTS

- zajęcia praktyczne 40 godz. 1,5 ECTS

Literatura:

Listy lektur znajdują się w zakładkach dla poszczególnych grup w ramach określonego cyklu zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.