Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiory specjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2ZSP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiory specjalne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje treści związane z bibliotecznymi zbiorami specjalnymi. Podczas zajęć omówione zostaną następujące tematy:

• kategorie zbiorów specjalnych,

• przykłady zbiorów specjalnych w polskich i światowych bibliotekach,

• specyfika gromadzenia, przechowywania, ochrony, opracowania zbiorów specjalnych w bibliotekach (warsztaty terenowe),

• reguły udostępniania zbiorów specjalnych i formy ich ochrony.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami gromadzenia, rejestracji, ochrony i udostępniania zbiorów specjalnych przechowanych w bibliotekach naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami gromadzenia, rejestracji, ochrony i udostępniania zbiorów specjalnych przechowanych w bibliotekach naukowych. Podczas zajęć zostaną omówione zbiory rękopiśmienne w bibliotekach, zbiory starych druków w Polsce, zbiory kartograficzne, ikonografia oraz muzykalia. Przedmiotem rozmowy będą również formy ochrony cennych zbiorów poprzez mikrofilmowanie i digitalizację.

Literatura:

Bibliotekarstwo. red. A. Tokarska, Warszawa 2013 (wybrane fragmenty)

Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, wyd. 2. Warszawa 1998 (rozdziały poświęcone zbiorom specjalnym w bibliotekach).

Andrzejewski J. Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1992, nr 3.

Górska M., Zbiory ikonograficzne Biblioteki Narodowej. „Rocznik BN” 1975, nr 11.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

- charakteryzuje cele gromadzenia dokumentów unikatowych i zabytkowych oraz ich ochrony 02B-2A_W01; 02B-2A_W14

- wymienia rodzaje oraz omawia reguły doboru materiałów gromadzonych w bibliotekach jako zbiory specjalne 02B-2A_W04

- omawia zasady gromadzenia w bibliotekach materiałów wymagających odrębnego sposobu przechowywania i specjalnego sprzętu do ich udostępniania 02B-2A_W03

- wymienia reguły opracowania i zakres udostępniania wybranych rodzajów zbiorów specjalnych w bibliotekach 02B-2A_W07

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

- charakteryzuje reguły oceny różnego typu materiałów specjalnych gromadzonych w bibliotekach 02B-2A_U01; 02B-2A_U05

- klasyfikuje i opisuje wybrane typy dokumentów 02B-2A_U04

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

- posiada świadomość konieczności uczenia się przez całe życie i organizowania procesu uczenia się innych osób 02B-2A_K01

- charakteryzuje priorytety służące ochronie i udostępnianiu zbiorów cennych i unikatowych 02B-2A_K04

- omawia kulturową i naukową rolę ochrony cennych zbiorów bibliotecznych 02B-2A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, egzamin pisemn

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami gromadzenia, rejestracji, ochrony i udostępniania zbiorów specjalnych przechowanych w bibliotekach naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami gromadzenia, rejestracji, ochrony i udostępniania zbiorów specjalnych przechowanych w bibliotekach naukowych. Podczas zajęć zostaną omówione zbiory rękopiśmienne w bibliotekach, zbiory starych druków w Polsce, zbiory kartograficzne, ikonografia oraz muzykalia. Przedmiotem rozmowy będą również formy ochrony cennych zbiorów poprzez mikrofilmowanie i digitalizację.

Literatura:

Bibliotekarstwo. red. A. Tokarska, Warszawa 2013 (wybrane fragmenty)

Bibliotekarstwo., red. Z. Żmigrodzki, wyd. 2. Warszawa 1998 (rozdziały poświęcone zbiorom specjalnym w bibliotekach).

Andrzejewski J. Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1992, nr 3.

Górska M., Zbiory ikonograficzne Biblioteki Narodowej. „Rocznik BN” 1975, nr 11.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.