Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3TIN
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Ponadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Literatura:

Ze względu na charakter przedmiotu najistotniejsze: bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe, publikacje elektroniczne dostępne w internecie (omawiane podczas zajęć).

Literatura uzupełniająca

- centrumcyfrowe.pl

- A. Grycuk, Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 1 (152) [dostęp online]

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Katowice, 2007.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, Warszawa 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Katowice, 2007

Efekty uczenia się:

1.Student samodzielnie tworzy złożone dokumenty w różnych programach użytkowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje

multimedialne). K_U01 wykonywanie zadań podczas zajęć

2. Student prawidłowo posługuje się samodzielnie stworzoną prezentacją multimedialną. K_U01, K_K03 wykonywanie zadań podczas zajęć

3. Student potrafi uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej oraz dostrzec wynikające z tego korzyści. K_W10, K_U01

4. Student identyfikuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu informatyki. K_W10, K_U01, K_K03 aktywność na zajęciach

5. Pozyskując i przetwarzając informacje, student potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych. K_W10, K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych zadań podczas zajęć. Przygotowanie dwóch prac. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla

humanisty. Ponadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Literatura:

Ze względu na charakter przedmiotu najistotniejsze: bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe, publikacje elektroniczne dostępne w internecie (omawiane podczas zajęć).

Literatura uzupełniająca

- centrumcyfrowe.pl

- A. Grycuk, Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 1 (152) [dostęp online]

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, Warszawa 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Katowice, 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki, Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki, Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Ponadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Literatura:

Ze względu na charakter przedmiotu najistotniejsze: bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe, publikacje elektroniczne dostępne w internecie (omawiane podczas zajęć).

Literatura uzupełniająca

- centrumcyfrowe.pl

- A. Grycuk, Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 1 (152) [dostęp online]

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, Warszawa 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Katowice, 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Ponadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Literatura:

Ze względu na charakter przedmiotu najistotniejsze: bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe, publikacje elektroniczne dostępne w internecie (omawiane podczas zajęć).

Literatura uzupełniająca

- centrumcyfrowe.pl

- A. Grycuk, Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 1 (152) [dostęp online]

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, Warszawa 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Katowice, 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)