Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KJEZ Kod Erasmus / ISCED: 09.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów r różnych odmianach stylowych. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami komunikacji językowej oraz kształcenie ich kompetencji nadawczo-odbiorczych poprzez wykorzystanie pozyskanej w czasie kursu wiedzy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok IIstopnia/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 h

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) - 0,5 pkt ECTS, przygotowanie do zajęć 15 h - 0,5 pkt ECTS

ŁĄCZNIE 37,5 h

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,0

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1,0

o charakterze praktycznym: 1,0

Literatura:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

STUDENT

KA7_WG2 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

KA7_WGK2 Posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursu w komunikatach użytkowych, naukowych oraz artystycznych.

KA7_UWKOU2 Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

KA7_KOR1 Jest przygotowany do pracy w grupie, świadomy odpowiedzialność za zadania podjęte w pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: dyskusja, heureza.

Sposoby weryfikacji: kolokwium pisemne, ćwiczenia ustne, wieloaspektowa analiza komunikatów; ćwiczenia pisemne i ustne, analiza i interpretacja komunikatu w kontekście, ćwiczenia pisemne i ustne, tworzenie komunikatów z uwzględnieniem potrzeb odbiorców; ćwiczenia ustne i pisemne (indywidualne i grupowe)

Warunkiem zaliczenia zajęć są obecność na ćwiczeniach, dozwolona jest jedna nieobecność (kolejne należy zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego) oraz końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami komunikacji językowej oraz kształcenie ich kompetencji nadawczo-odbiorczych poprzez wykorzystanie pozyskanej w czasie kursu wiedzy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok IIstopnia/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 h

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) - 0,5 pkt ECTS, przygotowanie do zajęć 15 h - 0,5 pkt ECTS

ŁĄCZNIE 37,5 h

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,0

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1,0

o charakterze praktycznym: 1,0

Literatura:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami komunikacji językowej oraz kształcenie ich kompetencji nadawczo-odbiorczych poprzez wykorzystanie pozyskanej w czasie kursu wiedzy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok IIstopnia/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 h

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) - 0,5 pkt ECTS, przygotowanie do zajęć 15 h - 0,5 pkt ECTS

ŁĄCZNIE 37,5 h

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,0

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1,0

o charakterze praktycznym: 1,0

Literatura:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami komunikacji językowej oraz kształcenie ich kompetencji nadawczo-odbiorczych poprzez wykorzystanie pozyskanej w czasie kursu wiedzy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok IIstopnia/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 h

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) - 0,5 pkt ECTS, przygotowanie do zajęć 15 h - 0,5 pkt ECTS

ŁĄCZNIE 37,5 h

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,0

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1,0

o charakterze praktycznym: 1,0

Literatura:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.