Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium "Dramat i teatr Juliusza Słowackiego"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KON17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Dramat i teatr Juliusza Słowackiego"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma na celu przybliżenie dramatopisarstwa Juliusza Słowackiego, w układzie chronologicznym. Uwzględnione zostaną wszystkie etapy twórczości poety.


Literatura:

1. Wprowadzenie: teatralizacja życia. Autokreacja w epistolografii Słowackiego

J. Słowacki, listy do matki: 1) Paryż, druga połowa kwietnia 1832 r., 2) Paryż, 30-31 lipca 1832 r., 3) Genewa 23-24 sierpnia 1833, 4) Genewa, 3 stycznia 1834 r., 5) Genewa 21-23 sierpnia 1834 w: Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław 1962.

• E. Łubieniewska, Laseczka dandysa i płaszcz proroka, Warszawa – Kraków 1994, s. 21-52.

• J. Bachórz, Słowacki irytujący?, w: Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Warszawa 2012.

2. Dramat zdekompletowany – dramat niedopowiedzeń

Horsztyński

• J. Ławski, Wstęp w: J. Słowacki, Horsztyński. Tragedia w pięciu aktach, oprac. J. Ławski, Wrocław 2009 lub: tegoż, „Do czego zmierzasz ironiją taką?” „Horsztyński” jako ironiczna katabaza języka i wyobraźni, w: Ironia i mistyka...

• R. Przybylski, Cena wyboru. „Horsztyński” J. Słowackiego, w: tegoż, Wtajemniczenie w los, Warszawa 1985.

3. Tragiczne pradzieje

Lilla Weneda

• M. Piwińska, Juliusz Słowacki „Lilla Weneda”, w: Dramat polski. Interpretacje. Część I: od wieku XVI do Młodej Polski, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, wstęp i posłowie D. Ratajczakowej, Gdańsk 2001.

• J. Maślanka, Dzieje bajeczne w twórczości Słowackiego, w: tegoż, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984.

4. Europejski dramat włoskiej śmierci

Beatryx Cenci

• E. Csató, Czysta, zbrukana krwią Beatryx, w: tegoż, Szkice o dramatach Słowackiego, Warszawa 1960.

• J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2, wstęp i oprac. J. Starnawski, Kraków 1999 (rozdział VIII).

5. Tragikomedia. Między ironią a mistyką

Fantazy

• E. Łubieniewska, „Fantazy” Juliusza Słowackiego. Komedia na opak wywrócona, Wrocław 1985 (rozdziały: 2, 8-10).

• A. Kowalczykowa, „Fantazy”. Widmo bankructwa i harda hrabianka, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996.

6. Dramat nie w pełni mistyczny

Sen srebrny Salomei

• A. Kowalczykowa, Wstęp w: J. Słowacki, Sen srebrny Salomei, wstęp i oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1992.

• K. Ziemba, [Głos w dyskusji], w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10-11 grudnia 1979, pod red. M. Janion, M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, s. 347-356.

7. Dramat-poemat – rozkład formy dramatycznej

Samuel Zborowski

• M. Cieśla-Korytowska, Rozkład formy dramatycznej „Samuela Zborowskiego” pod wpływem mistycyzmu Słowackiego, w: Dramat i teatr romantyczny, red. D. Ratajczak, Wrocław 1992.

• J. Skuczyński, „Moc przeze mnie gada”. Autor i jego strategie nadawczo-odbiorcze w „Samuelu Zborowskim”, w: „Świat z tajemnic wyspowiadany...” Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego, pod red. M. Kalinowskiej, J. Skuczyńskiego i M. Bizior, Toruń 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajko
Prowadzący grup: Marcin Bajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)