Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM9 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela akademickiego pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranego przez siebie tematu

oraz zdobywa umiejętności merytoryczne i formalne niezbędne do napisania pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne to przede wszystkim praca własna studenta, wspomagana konsultacjami z opiekunem naukowym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: zainteresowania językoznawcze

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 60 h

Metody dydaktyczne: dyskusja

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminariach (60 godz.) – 2,4 pkt

konsultacje (20 godz.) – 0,8 pkt

przygotowanie do seminarium (60 godz.) – 2,4 pkt

zbieranie własnego materiału językowego (40 godz.) – 1,6 pkt

gromadzenie bibliografii (20 godz.) - 0,8 pkt

ŁĄCZNIE 200 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 5 ECTS

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 8 ECTS

zajęcia praktyczne - 3 ECTS

Literatura:

Dostosowana do tematów wybranych przez studentów.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej wybranych obszarów językoznawstwa KA7_WG1

W2. definiuje wybrane pojęcia z zakresu analizy językoznawczej na poziomie rozszerzonym KA7_WG2

W zakresie umiejętności student:

U1. formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji KA7_UWKOU1

U2. Potrafi uzyskać z wszystkich istotnych źródeł i wykorzystać w indywidualnej pracy analityczno-interpretacyjnej informacje dotyczące języka KA7_UWKOU

2

U3. Potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź z wykorzystaniem własnych poglądów, merytorycznego argumentowania, specjalistycznej

terminologii oraz poglądów innych autorów KA7_UWKOU3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium po pierwszym roku jest sformułowanie tematu, celu i zakresu pracy, określenie własnych celów

badawczych, opracowanie bibliografii, zebranie materiału językowego.

Przy ocenianiu pod uwagę brane są następujące elementy:

- aktywność na seminarium

- rzetelność i terminowość w wypełnianiu poszczególnych zadań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Między mową a pismem - refleksja nad dwoma subkodami języka i zależnościami między nimi

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest refleksji nad zjawiskami charakterystycznymi dla dwóch subkodów języka (j. mówiony – j. pisany), a także dla obszarów ich wzajemnego przenikania się (zapisywanie mówionego). Proponowane obszary tematyczne do realizacji w ramach seminarium:

• normatywny opis polszczyzny pisanej i mówionej w różnych typach komunikacji językowej;

• mowa w reprezentacji ortograficznej, podsystem fonetyczny w stylizacji literackiej;

• konwencje opisu wymowy w podręcznikach / słownikach;

• nietypowe jednostki w języku i tekście (homofony, przejęzyczenia itp.).

Istnieje możliwość zaproponowania tematu własnego.

Literatura:

Bańko M. (2006). O słowach znie-kształ-co-nych. Poradnik Językowy, 9, 17-23.

Kurzowa Z. (1979). Problemy wymowy w ujęciu leksykograficznym. (Uwagi i postulaty na marginesie Słownika wymowy polskiej). Polonica, V, 264-283

Labocha, J. (2004). Tekst pisany – tekst zapisany. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LX, 5-10.

Miatliuk, H. (2000). Transkrypcja fonetyczna w słowniku wielojęzycznym. Linguodidactica, 4, 97-103.

Pluta-Wojciechowska, D. (2015). Wymowa polska "jakby ktoś gryzł szkło", czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców. Poradnik Językowy, 5, 83-94.

Saloni, Z. (2015). Transkrypcja fonologiczna tekstu polskiego w praktyce uniwersyteckiej. Język Polski, 4, 325-332.

Szpyra-Kozłowska, J. (2018). Lablador w labolatorium. Błędy językowe i przejęzyczenia z udziałem spółgłosek płynnych. Poradnik Językowy, z. 7, 7-22.

Szymański, L. (2012). Konwencje zapisu wyrazów na czacie internetowym. Język Polski, 1, 20-28.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Między mową a pismem - refleksja nad dwoma subkodami języka i zależnościami między nimi

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest refleksji nad zjawiskami charakterystycznymi dla dwóch subkodów języka (j. mówiony – j. pisany), a także dla obszarów ich wzajemnego przenikania się (zapisywanie mówionego). Proponowane obszary tematyczne do realizacji w ramach seminarium:

• normatywny opis polszczyzny pisanej i mówionej w różnych typach komunikacji językowej;

• mowa w reprezentacji ortograficznej, podsystem fonetyczny w stylizacji literackiej;

• konwencje opisu wymowy w podręcznikach / słownikach;

• nietypowe jednostki w języku i tekście (homofony, przejęzyczenia itp.).

Istnieje możliwość zaproponowania tematu własnego.

Literatura:

Bańko M. (2006). O słowach znie-kształ-co-nych. Poradnik Językowy, 9, 17-23.

Kurzowa Z. (1979). Problemy wymowy w ujęciu leksykograficznym. (Uwagi i postulaty na marginesie Słownika wymowy polskiej). Polonica, V, 264-283

Labocha, J. (2004). Tekst pisany – tekst zapisany. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LX, 5-10.

Miatliuk, H. (2000). Transkrypcja fonetyczna w słowniku wielojęzycznym. Linguodidactica, 4, 97-103.

Pluta-Wojciechowska, D. (2015). Wymowa polska "jakby ktoś gryzł szkło", czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców. Poradnik Językowy, 5, 83-94.

Saloni, Z. (2015). Transkrypcja fonologiczna tekstu polskiego w praktyce uniwersyteckiej. Język Polski, 4, 325-332.

Szpyra-Kozłowska, J. (2018). Lablador w labolatorium. Błędy językowe i przejęzyczenia z udziałem spółgłosek płynnych. Poradnik Językowy, z. 7, 7-22.

Szymański, L. (2012). Konwencje zapisu wyrazów na czacie internetowym. Język Polski, 1, 20-28.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.