Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eco Cities - as a new type of ecological city

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-ERS-1ECI Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eco Cities - as a new type of ecological city
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The XXI-st century is a time of significant urban transformations. The processes of globalization, water and food shortages, and the lack of work in rural areas cause an increasing influx of people to cities. All these factors and many others have set a new perception of cities.

A smart-city is not only a place of economic and cultural life or a place of living for an urban community, but also becomes an intelligent, self-regulating space, able to adapt to changing conditions of contemporary life. Smart city - a city that "lives and thinks" and ensures maximum welfare to its inhabitants, taking into account environmental issues.


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main purpose of the course is to acquaint students with the concept of the smart-city and the presentation and analysis of the most successful smart-cities in different regions of the world. Examine the similarities and differences between smart-cities within a region and between regions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Global and European environmental policies

2. Smart-cities, conception, problem of definition, classification of smart-cities

3. Smart-city system and main smartness indicators

4. Comparison of smart-cities in different regions of the world

-Cape Town vs. Casablanca;

- Helsinki vs. Copenhagen;

- Bergen,

- Stockholm,

- Porto,

- Venice;

- American smart-cities: Washington vs. New York and others;

- Tokyo vs. Singapore;

- Chinese smart-cities;

- Australian and New Zealand smart cities

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature*:

1. Smart Economy in Smart Cities, https://www.researchgate.net/publication/306924920_Smart_Economy_in_Smart_Cities, pp.11-17.

2. Eleonora Riva Sanseverino, Raffaella Riva Sanseverino, Valentina Vaccaro, Smart Cities Atlas. Western and Eastern Intelligent Communities, Springer International Publishing AG 2017.

3. Eco-cities, Dominika P. Brodowicz, Przemyslaw Pospieszny, Zbigniew Grzymała, Copyright Warsaw School of Economics until 31/12/2015.

4. Alicja Korenik, Smart Cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, CeDeWu 2019.

5. Graham Haughton and Colin Hunter, Sustainable Cities, Routledge 2003

6. Hiroaki Suzuki, Arish Dastur, Sebastian Moffatt, Nanae Yabuki, Hinako Maruyama, Eco2 Cities. Ecological Cities as Economic Cities, The International Bank for Reconstruction and Development 2010.

7. Science for Environment Policy. IN-DEPTH REPORT: Indicators for Sustainable Cities, November 2015, (revised March 2018), Issue 12

8. Smart Cities: Regional Perspectives, February 2015.

9. Eco-Cities — A Global Survey 2011, September 2011.

10. Green Cities of Europe, ed. By Timothy Beatley, 2012 Island Press

11. ITALIA SMART. Rapporto Smart City Index 2016

12. Smart city index. Europe.

* during course a new literature will be added.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

WIEDZA, student zna i rozumie:

KP6_WG2 podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

KP6_WG3 ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

KP6_WG6 źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

KP6_WG8 podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WK2 geograficzne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

KP6_WK3 podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

KP6_WK4 kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

KP6_UW1 dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

KP6_UW4 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UW7 na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

KP6_UW8 analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

KP6_UW9 na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UK2 merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

KP6_UO1 przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych

KP6_UO2 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

KP6_UU1 samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

KP6_KK2 ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KP6_KO3 uczestniczenia w projektach dotyczących kwestii regionalnych i międzynarodowych, osadzonych w kontekście historycznym

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

To pass the course it is necessary to:

1. Participate in classes

2. Write a note (about 15 pages in Polish language) about development of smart-cities in Poland according to the specified criteria (will be given during 1 class). Each student will have to choose one of the Polish cities and describe the strong and weak sides of it in terms of smartness.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The XXI-st century is a time of significant urban transformations. The processes of globalization, water and food shortages, and the lack of work in rural areas cause an increasing influx of people to cities. All these factors and many others have set a new perception of cities.

A smart-city is not only a place of economic and cultural life or a place of living for an urban community, but also becomes an intelligent, self-regulating space, able to adapt to changing conditions of contemporary life. Smart city - a city that "lives and thinks" and ensures maximum welfare to its inhabitants, taking into account environmental issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Global and European environmental policies

2. Smart-cities, conception, problem of definition, classification of smart-cities

3. Smart-city system and main smartness indicators

4. Comparison of smart-cities in different regions of the world

-Cape Town vs. Casablanca;

- Helsinki vs. Copenhagen;

- Bergen,

- Stockholm,

- Porto,

- Venice;

- American smart-cities: Washington vs. New York and others;

- Tokyo vs. Singapore;

- Chinese smart-cities;

- Australian and New Zealand smart cities

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature*:

1. Smart Economy in Smart Cities, https://www.researchgate.net/publication/306924920_Smart_Economy_in_Smart_Cities, pp.11-17.

2. Eleonora Riva Sanseverino, Raffaella Riva Sanseverino, Valentina Vaccaro, Smart Cities Atlas. Western and Eastern Intelligent Communities, Springer International Publishing AG 2017.

3. Eco-cities, Dominika P. Brodowicz, Przemyslaw Pospieszny, Zbigniew Grzymała, Copyright Warsaw School of Economics until 31/12/2015.

4. Alicja Korenik, Smart Cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, CeDeWu 2019.

5. Graham Haughton and Colin Hunter, Sustainable Cities, Routledge 2003

6. Hiroaki Suzuki, Arish Dastur, Sebastian Moffatt, Nanae Yabuki, Hinako Maruyama, Eco2 Cities. Ecological Cities as Economic Cities, The International Bank for Reconstruction and Development 2010.

7. Science for Environment Policy. IN-DEPTH REPORT: Indicators for Sustainable Cities, November 2015, (revised March 2018), Issue 12

8. Smart Cities: Regional Perspectives, February 2015.

9. Eco-Cities — A Global Survey 2011, September 2011.

10. Green Cities of Europe, ed. By Timothy Beatley, 2012 Island Press

11. ITALIA SMART. Rapporto Smart City Index 2016

12. Smart city index. Europe.

* during course a new literature will be added.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.