Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historiografia wojskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1HW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historiografia wojskowa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopnia sem. letni
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie

kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historiografii wojskowej.

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych dzieł historycznych poświęconych dziejom militarnym oraz sylwetek najwybitniejszych historyków wojskowych. Omówienie najistotniejszych cech historiografii wojskowej w poszczególnych okresach jej rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu obwiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ semestr 2

Prezentacja dziejów rozwoju piśmiennictwa wojskowego. Omówienie etapów rozwoju polskiej historiografii wojskowej. Charakterystyka dorobku polskich historyków wojskowych w okresie wyodrębniania się historiografii wojskowej z ogólnego dziejopisarstwa. Ocena dorobku polskich historyków wojskowych działających na przełomie XIX i XX wieku. Ukazanie dorobku polskich historyków wojskowych w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej. Przedstawienie instytucji prowadzących badania nad historią wojskową. Ocena dokonań historyków wojskowych podczas drugiej wojny światowej. Kierunki badań prowadzonych przez polskich historyków wojskowych po drugiej wojnie światowej na emigracji i prezentacja ich dorobku naukowego. Działalność instytucji powstałych w Polsce Ludowej po drugiej wojnie światowej, mających na celu prowadzenie badań nad historią wojskową. Ocena dorobku historiografii wojskowej powstałego w kraju po drugiej wojnie światowej przed 1989 r. Charakterystyka działalności najważniejszych polskich ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania nad historią wojskową. Ukazanie kierunków rozwoju współczesnej historiografii wojskowej.

konwersatorium - 30 godz, 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta w ramach zajęć:

Udział w zajęciach ..................................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć ..........................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15 x 2 godz.= 30 godz.

Razem..........................................................................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...…....................60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym……………………………… …30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie ...............................................................................3 pkt ECTS

Literatura:

B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1996; Toruń 2003;

J. Zuziak, Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1990, Warszawa 2001;

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991;

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce, red. W. Rezmer, Z. Karpus, Toruń 1997;

Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego 1918-2002, red. Zbigniew Grabowski et al.], Warszawa 2002;

Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, t. 1-2, red. Wiesław Caban, Józef Smoliński, Kielce 2014;

„Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 1975-2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WG11, KP6_WG12; KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7; KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6;

Kompetencje społeczne: KP6_UO1; KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność podczas zajęć oraz stopnie uzyskane za indywidualne i grupowe zadania wykonywane przez studentów, zaliczenie nieobecności podczas dyżurów. Niezaliczenie przedmiotu w przypadku nieobecności powyżej 50% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Radulski
Prowadzący grup: Łukasz Radulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych dzieł historycznych poświęconych dziejom militarnym oraz sylwetek najwybitniejszych historyków wojskowych. Omówienie najistotniejszych cech historiografii wojskowej w poszczególnych okresach jej rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ semestr 1

Prezentacja dziejów rozwoju piśmiennictwa wojskowego. Omówienie etapów rozwoju polskiej historiografii wojskowej. Charakterystyka dorobku polskich historyków wojskowych w okresie wyodrębniania się historiografii wojskowej z ogólnego dziejopisarstwa. Ocena dorobku polskich historyków wojskowych działających na przełomie XIX i XX wieku. Ukazanie dorobku polskich historyków wojskowych w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej. Przedstawienie instytucji prowadzących badania nad historią wojskową. Ocena dokonań historyków wojskowych podczas drugiej wojny światowej. Kierunki badań prowadzonych przez polskich historyków wojskowych po drugiej wojnie światowej na emigracji i prezentacja ich dorobku naukowego. Działalność instytucji powstałych w Polsce Ludowej po drugiej wojnie światowej, mających na celu prowadzenie badań nad historią wojskową. Ocena dorobku historiografii wojskowej powstałego w kraju po drugiej wojnie światowej przed 1989 r. Charakterystyka działalności najważniejszych polskich ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania nad historią wojskową. Ukazanie kierunków rozwoju współczesnej historiografii wojskowej.

Bilans nakładu pracy studenta w ramach zajęć:

Udział w zajęciach ..................................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć ..........................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15 x 2 godz.= 30 godz.

Razem..........................................................................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...…....................60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym……………………………… …30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie ...............................................................................3 pkt ECTS

Literatura:

B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1996; Toruń 2003;

J. Zuziak, Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1990, Warszawa 2001;

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991;

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce, red. W. Rezmer, Z. Karpus, Toruń 1997;

Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego 1918-2002, red. Zbigniew Grabowski et al.], Warszawa 2002;

Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, t. 1-2, red. Wiesław Caban, Józef Smoliński, Kielce 2014;

„Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 1975-2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.