Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bronioznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BRO Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bronioznawstwo
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia II rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia

Rok studiów/semestr: II rok/ semestr I

Wymagania wstępne: brak wymagań

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: bronioznawstwo. Dotyczy nauki pomocniczej historii wojskowej.

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego.

Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Student pozna elementy konserwacji broni białej i podstawowe pojęcia związane z jej nazewnictwem

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego. Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 90 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45h

Literatura:

Literatura:.

M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998 (II wydanie – Warszawa 2000 i następne),

Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku. Katalog wystawy. Praca zbiorowa, Gniezno (Muzeum Początków Państwa Polskiego) 2003,

Polska technika wojskowa do 1500 roku. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994,Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1990,

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Praca zbior. pod red. A. Nowakowskiego, Toruń 1998,

J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004,

Głębowicz Witold, Matuszewski Roman, Nowakowski Tomasz, Indywidualna broń strzelecka II wojny Światowej, Warszawa 2000,

Gwóźdź Zbigniew, Zarzycki Piotr, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993,

Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003,

Tarczyński Jan, Barbarski Krzysztof, Jońca Adam, Pojazdy w Wojsku Polskim (Polish Army Vehicles) 1918-1939, Pruszków 1995,

Torecki, Stanisław, Broń i amunicja strzelecka LWP, Warszawa 1985,

Sękowski Janusz, Konserwacja broni białej. Z elementami bronioznawstwa, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK5, KP6_WK9, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW8, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta na ocenę poprzez egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia

Rok studiów/semestr: II rok/ semestr I

Wymagania wstępne: brak wymagań

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: bronioznawstwo. Dotyczy nauki pomocniczej historii wojskowej.

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego.

Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Student pozna elementy konserwacji broni białej i podstawowe pojęcia związane z jej nazewnictwem

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego. Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Literatura:

Literatura:.

M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998 (II wydanie – Warszawa 2000 i następne),

Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku. Katalog wystawy. Praca zbiorowa, Gniezno (Muzeum Początków Państwa Polskiego) 2003,

Polska technika wojskowa do 1500 roku. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994,Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1990,

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Praca zbior. pod red. A. Nowakowskiego, Toruń 1998,

J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004,

Głębowicz Witold, Matuszewski Roman, Nowakowski Tomasz, Indywidualna broń strzelecka II wojny Światowej, Warszawa 2000,

Gwóźdź Zbigniew, Zarzycki Piotr, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993,

Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003,

Tarczyński Jan, Barbarski Krzysztof, Jońca Adam, Pojazdy w Wojsku Polskim (Polish Army Vehicles) 1918-1939, Pruszków 1995,

Torecki, Stanisław, Broń i amunicja strzelecka LWP, Warszawa 1985,

Sękowski Janusz, Konserwacja broni białej. Z elementami bronioznawstwa, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, historia

Rok studiów/semestr: II rok/ semestr I

Wymagania wstępne: brak wymagań

Cykl dydaktyczny zawiera podstawowe informacje związane z nauczaniem przedmiotu: bronioznawstwo. Dotyczy nauki pomocniczej historii wojskowej.

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego.

Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Student pozna elementy konserwacji broni białej i podstawowe pojęcia związane z jej nazewnictwem

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Pozna również rodzaje źródeł umożliwiających badanie dziejów rozwoju broni i uzbrojenia oraz podstawową literaturę dotyczącą bronioznawstwa polskiego i europejskiego. Student zapozna się także z podstawowymi pojęciami z zakresu bronioznawstwa oraz z fachowym słownictwem wykorzystywanym w bronioznawstwie polskim i europejskim.

Literatura:

Literatura:.

M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998 (II wydanie – Warszawa 2000 i następne),

Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku. Katalog wystawy. Praca zbiorowa, Gniezno (Muzeum Początków Państwa Polskiego) 2003,

Polska technika wojskowa do 1500 roku. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994,Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Praca zbior. pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1990,

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Praca zbior. pod red. A. Nowakowskiego, Toruń 1998,

J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004,

Głębowicz Witold, Matuszewski Roman, Nowakowski Tomasz, Indywidualna broń strzelecka II wojny Światowej, Warszawa 2000,

Gwóźdź Zbigniew, Zarzycki Piotr, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993,

Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003,

Tarczyński Jan, Barbarski Krzysztof, Jońca Adam, Pojazdy w Wojsku Polskim (Polish Army Vehicles) 1918-1939, Pruszków 1995,

Torecki, Stanisław, Broń i amunicja strzelecka LWP, Warszawa 1985,

Sękowski Janusz, Konserwacja broni białej. Z elementami bronioznawstwa, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.