Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy historii architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BWP Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii architektury
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Skrócony opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademcki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 2/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

1. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018.

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG12, KP6_WK3, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK4, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest 100% obecność

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademcki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 2/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

1. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademcki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 2/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

1. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademcki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 2/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

1. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.