Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2JRW4 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.4
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 4

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2JRO4

Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_3

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

II rok/ IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 350-HS1-2JRO3.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz. (w sali lub w czasie rzeczywistym przez platformę Blackboard); przygotowanie do zajęć: 30 godz.; przygotowanie do egzaminu: 10 godz.; udział w konsultacjach: 5 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 h = 1,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 35 h = 1,6 pkt ECTS.

Literatura:

Poziom B2:

Государственное управление Петра, [online: https://works.doklad.ru/view/wsnu_pvA1aM.html].

Пугачевский бунт или восстание крестьян при Екатерине II Великой в 1773-1775 годах, [online: https://екатерина2.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0/].

Первая мировая: война новых технологий, [online: https://www.bbc.com/russian/international/2014/06/140626_ww1_new_weapons].

Gliński M., Когда Польша была нигде: размышления иностранцев о нации без государства, [online: https://culture.pl/ru/article/kogda-polsha-byla-nigde-razmyshleniya-inostrancev-o-nacii-bez-gosudarstva].

В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времён Бориса Годунова, [online: https://historyrussia.org/sobytiya/v-novodevichem-monastyre-najdeny-ostatki-sten-vremjon-borisa-godunova.html].

Исторические программы, [online: http://old.memo.ru/d/154.html].

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2003.

Aktualne materiały z Internetu.

Poziom A2:

Международные конфликты и пути их разрешения, [online: https://nicbar.ru/politology/study/55-kurs-sovremennaya-vneshnepoliticheskaya-strategiya-rossii-i-mezhdunarodnye-konflikty/578-lektsiya-8-mezhdunarodnye-konflikty-i-puti-ikh-razresheniya].

Посол РФ в Польше: Плохие отношения между нашими странами стали нормой, [online: https://kgd.ru/news/polsha/item/70798-posol-rf-v-polshe-plohie-otnosheniya-mezhdu-nashimi-stranami-stali-normoj].

Историк, [online: https://moeobrazovanie.ru/professions_istorik.html].

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 1, Warszawa 2008.

Wrzesińska A., От А до Я, Łódź 2013.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

Poziom B2:

P6S_WG7: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym.

P6S_UK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki.

P6S_UK7: Potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym (poziom B2), przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy.

P6S_KR1: Jest gotów do stosowania zasad etycznych.

Poziom A2:

P6S_WG7: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym.

P6S_UK8: Komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim.

P6S_KR1: Jest gotów do stosowania zasad etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny i pisemny po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.