Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe z historii wojskowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2ZTW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe z historii wojskowości
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności pracy z materialnymi pozostałościami funkcjonowania wojska i konfliktów zbrojnych, takimi jak: kompleksy koszarowe i magazynowe, lotniska wojskowe, relikty fortyfikacji stałych i polowych, tereny pobojowisk, cmentarze, kwatery i mogiły wojenne, formy upamiętnień (pomniki), ekspozycje i zbiory muzeów historyczno-wojskowych. Stałym elementem każdego cyklu zajęć jest wizyta w jednej ze współczesnych jednostek wojskowych i zapoznanie studentów z salą tradycji, uzbrojeniem, sprzętem oraz systemem szkoleniowym wojska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Vademecum badań historyczno-wojskowych; Geografia i kartografia wojskowa; Archeologia konfliktu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykłady terenowe, indywidualne referaty studentów, dyskusja, praca w grupach.

Punkty ECTS: 3

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996.

B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1988.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994.

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Ustalana indywidualnie dla każdego cyklu zajęć (w zależności od trasy wyjazdu).

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG11, KP6_WG12, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK8;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych referatów oraz aktywności i zaangażowania podczas zajęć. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach zaliczenie na podstawie referatu przygotowanego w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow, Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow, Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności pracy z materialnymi pozostałościami funkcjonowania wojska i konfliktów zbrojnych, takimi jak: kompleksy koszarowe i magazynowe, lotniska wojskowe, relikty fortyfikacji stałych i polowych, tereny pobojowisk, cmentarze, kwatery i mogiły wojenne, formy upamiętnień (pomniki), ekspozycje i zbiory muzeów historyczno-wojskowych. Stałym elementem każdego cyklu zajęć jest wizyta w jednej ze współczesnych jednostek wojskowych i zapoznanie studentów z salą tradycji, uzbrojeniem, sprzętem oraz systemem szkoleniowym wojska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Vademecum badań historyczno-wojskowych; Geografia i kartografia wojskowa; Archeologia konfliktu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykłady terenowe, indywidualne referaty studentów, dyskusja, praca w grupach.

Punkty ECTS: 3

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996.

B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1988.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994.

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Ustalana indywidualnie dla każdego cyklu zajęć (w zależności od trasy wyjazdu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.