Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ukraine from the 16th to 21st century. Selected issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PFK3 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ukraine from the 16th to 21st century. Selected issues
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Plakat propagandowy jako narzędzie walki politycznej w XX wieku

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok studiów III, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, wykład online z wykorzystanie platformy Blackoboard Collaborate, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30 h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 15 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz.

Literatura:

Buchowski K., Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.

Dobek-Ostrowska B., Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, Warszawa - Bielsko-Biała 2009.

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2007.

Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych, pod red. T. Ferenca, W. Dymarczyka, P. Chomczyńskiego, Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG10, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK4, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UK7, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.