Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Byzantine monasticism in Eastern Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PFK4 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Byzantine monasticism in Eastern Europe
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany w języku angielskim, dotyczący dziejów Polski w XX wieku na tle euroopejskiej i powszchnej historii, ma na celu przedstawienie anglosaskiego ujęcia tych zagadnień oraz zapoznanie studentów z pojęciami, terminami charakterystycznymi w anglosaskiej historiografii tego okresu. .

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych procesów i zjawisk w dziejach XX wieku - w zakresie historii Polski i powszchnej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok studiów III, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, wykład online z wykorzystanie platformy Blackoboard Collaborate, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30 h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 15 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz.

Główne tematy realizowane w trakcie zajęć:

The world a. 1900

Central and Eastern Europe a. 1900

The Great War

Poland: regaining independence

Versaille system

The world between the wars

Poland in the mid-war period

Poland during the Second World War

The world after 1945: a brief characteristic

Poland in the communist period

The transformation: USSR, Central Europe and Poland (1988-1991)

Literatura:

N. Davies, God’s Playground. A History of Poland, vol. I-II, Oxford 2005

N. Davies, Europe East and West, London 2007

R.M. Watt, Bitter Glory. Poland and its Fate 1918-1939, New York 1998

Efekty uczenia się:

HI_W03: zna podstawowe terminy nauki historycznej w zakresie dziejów XX wieku

HI_W10: ma pogłębioną wiedzę o dziejach XX wieku

Umiejętności:

HI_U04 – umiejętność zastosowania słownictwa i pojęć z języka angielskiego do omawiania zagadnień z dziejów XX wieku

HI_U06 – umiejętność interpretacji tekstu historiograficznego

Kompetencje społeczne:

HI_K11 – zrozumienie dla wielości interpretacji XX-wiecznych zjawisk i procesów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa; udział w zajęciach; zaliczenie: praca pisemna w języku angielskim na wybrany temat z zakresu dziejów powszechnych XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Mironowicz
Prowadzący grup: Antoni Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.