Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The propaganda poster as a tool of ideological struggle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PFK5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The propaganda poster as a tool of ideological struggle
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

In the 20th century it was very difficult to say, where started art and where politics started? Was it possible to separate art from ideological values? When did an artist expresss own opinions, and when did he only repeat ideological values?

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł przedmioty fakultatywne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia i politologia

Rok studiów/semestr: rok studiów III, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia online za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, Blackboard Collaborate (e-learning)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach: 30 h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 30 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h

Literatura:

Buchowski Krzysztof, Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004.

Clark Toby, Art and propaganda in the 20th Century. The Political Image in the Age of Mass Culture, London 1997.

Kacała Tomasz, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2.

Maigret Éric, Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012.

Plakaty Wielikoj Otczestwjewnoj Wjny. Poduba – Mat – Sowiet, Katalog kolekcji, Minsk 2010.

Śleszyński Wojciech, „Za Białoruś” – przykład polityczno-społecznej kampanii propagandowej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2011, nr 35.

Śleszyński Wojciech, Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939-1941. Proces aneksji i polityczno-prawnej sowietyzacji Białostocczyzny, Białystok 2000.

Śleszyński Wojciech, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018.

Śleszyński Wojciech, Wybory uzupełniające do rad najwyższych ZSRR i BSRR na Białostocczyźnie (24 III 1940) w radzieckiej fotografii propagandowej, „Białostocczyzna” 1998, nr 3.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG10, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK4, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UK7, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: przygotowanie prezentacji dotyczącej wykorzystania plakatu propagandowego do walki politycznej na przykładzie wybranego państwa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.