Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pelografia i neografia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PHI Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pelografia i neografia historyczna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z historią pisma łacińskiego ( w tym staropolskiego) i ruskiego; przygotowanie studentów do samodzielnego czytania tekstów średniowiecznych, wczesnonowożytnych łacińskich, staropolskich i ruskich (z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego)

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student zna dzieje pisma łacińskiego, w tym staropolskiego (typy pisma, abrewiacje, podręczniki ortografii staropolskiej), pisma ruskiego stosowanego na Rusi Czerwonej i w Wielkim księstwie Litewskim oraz potrafi odczytać teksty staropolskie i ruskie.

Pełny opis:

rok studiów 3, sem. 2

15 godz. konwersatorium

2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta wymagający obecności nauczyciela akademickiego - 15 +10 godz.

Nakład własnej pracy studenta - 25 godz.

1. Dzieje pisma łacińskiego:

- typy pism okresu starożytności

- typy pisma okresu średniowiecza – pismo gotyckie i jego rodzaje

- typy pisma wczesnonowożytnego i nowożytnego

2. Dzieje ortografii polskiej

3. Pismo kodeksowe i kancelaryjne

4. Ćwiczenia w odczytywaniu pisma gotyckiego i staropolskiego (5 godz.)

5. Dzieje pisma słowiańskiego: głagolica, cyrylica i jej twórcy

6. Typy cyrylicy: ustaw, półustaw i skoropis

7. Pismo cyrylickie używane w Wielkim Księstwie Litewskim

8. Ćwiczenia w odczytywaniu pisma cyrylickiego WXL (2 godziny)

Literatura:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973,

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1950,

K. Pietkiewicz, Cyrylica, Poznań 1996 (skrypt do ćwiczeń)

K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015 (podręcznik)

A. Horodyski, Podręcznik paleografii ruskiej ,Kraków 1959; T. Rott – Żebrowski, Historia pisma ruskiego , Lublin 1987;

W. N. Szczepkin, Russkaja paleografija , Moskwa 1967;

Materiał ćwiczeniowy: kopie rękopisów z dz. XI AR z AGAD

Materiał ćwiczeniowy:

S. A. Porębski, Paleografia łacińska, Warszawa 2005,

Fragmenty rejestru pomiary włócznej starostwa łosickiego z 1560 r ., Archiwum Skarbu

Koronnego, AGAD;

Fragmenty Archiwum Woronieckich z Huszlewa , Archiwum Państwowe w Lublinie;

Fragmenty Kamery Wojennej i Domen , Archiwum Państwowe w Białymstoku

Sbornik paleograficzeskich’ snimkow’ s’ drewnich’ gramot’ i aktow’ chraniszczichsja w’

wilenskom’ central’nom’ archiwie i Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie (1432 – 1548), Wil’na

1884

Pirmasis Lietuvos Statutas , Vilnius 1985

Efekty uczenia się:

KP6_WG10 - student ma wiedzę o specyfice metodologicznej badan paleograficznych i neograficznych

KP6_UW2 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą dziejów pisma dla jego sprawnego odczytania

KP6_UW5 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_KK1 - student ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie bieżące

zaliczenie kolokwium polegającego na odczytaniu fragmentów pisma staropolskiego i wykazaniu się znajomością dziejów pisma

kryteria uzyskania oceny zaliczeniowej:

obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,

zaliczenie kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Liedke
Prowadzący grup: Marzena Liedke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.