Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie dokumentacją współczesną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3ZDW Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie dokumentacją współczesną
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu Zarządzanie dokumentacją współczesną jest zapoznanie studentów z rodzajami dokumentacji, jej kwalifikacja i zasady przechowywania , obiegiem dokumentacji oraz zapoznanie z dokumentem elektronicznym.

Skrócony opis:

Kurs przedmiotu realizowany jest w module dydaktycznym Archiwistyka. Jest adresowany do studentów I stopnia studiów. Wprowadza w zagadnienia charakterystyczne dla funkcjonowania biur , składnic akt i archiwów zakładowych.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

rok studiów/semestr: rok III, semestr 6

wymagania wstępne: ----

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, projekty, konsultacje

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta: 2,28=2 pkt ECTS

- udział w konwersatorium - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć: 1,5 godz x 14=21 godz.

- praca projektowa-2 godz.x1=2 godz.

- konsultacje-zakładamy, ze student skorzysta z jednej konsultacji w semestrze - 1 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 3godz.

30+21+3+1+2=57 godziny:25= 2,28

wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 konw. +1 kons.+1 zal.=32 godz.:25=1,28=1 pkt ECTS

- nakład pracy studenta związany związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 1 kons.+2 proj.=3 godz.:25=0,12=0,5 ECTS

Literatura:

1.Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. Z. Pustuły, wyd.2, Warszawa 2001.

2.Metodyka pracy archiwalnej, pod. red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 2001.

3.Współczesna biurowość, red. H. Robótka Toruń 2010.

4.Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. H. Robótki, Toruń 2011.

5.Vademecum kancelaryjno-archiwalne, pod red. K. Stryjkowskiego, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

KP6_WG10- ma podstawową wiedzę o specyfice współczesnej dokumentacji i jej obiegu w instytucji

KP6_WK3 - rozpoznaje typy i rodzaje typy dokumentów współczesny, w tym elektronicznych

KP6_UW4 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności do pracy w biurze, składnicy akt i archiwum zakładowym

KP6_UK3- potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe

KP6_UO1 - uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonym zespołom

KP6_KR1- jest gotów do stosowania zasad etycznych w pracy biurowej

Metody i kryteria oceniania:

warsztaty grupowe, projekt, konsultacje, kolokwia

Po 6 semestrze zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kietliński
Prowadzący grup: Marek Kietliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs przedmiotu realizowany jest w module dydaktycznym Archiwistyka. Jest adresowany do studentów I stopnia studiów. Wprowadza w zagadnienia charakterystyczne dla funkcjonowania biur , składnic akt i archiwów zakładowych.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

rok studiów/semestr: rok III, semestr 6

wymagania wstępne: ----

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, projekty, konsultacje

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta: 2,28=2 pkt ECTS

- udział w konwersatorium - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć: 1,5 godz x 14=21 godz.

- praca projektowa-2 godz.x1=2 godz.

- konsultacje-zakładamy, ze studenta skorzysta z jednej konsultacji w semestrze - 1 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 3godz.

30+21+3+1+2=57 godziny:25= 2,28

wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 konw. +1 kons.+1 zal.=32 godz.:25=1,28=1 pkt ECTS

- nakład pracy studenta związany związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 1 kons.+2 proj.=3 godz.:25=0,12=0

Literatura:

1.Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. Z. Pustuły, wyd.2, Warszawa 2001.

2.Metodyka pracy archiwalnej, pod. red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 2001.

3.Współczesna biurowość, red. H. Robótka Toruń 2010.

4.Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. H. Robótki, Toruń 2011.

5.Vademecum kancelaryjno-archiwalne, pod red. K. Stryjkowskiego, Poznań 2001.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.