Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1TIN Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z programami pakietu MS Office (w tym pisanie i edycja dokumentów w MS Word, praca z arkuszami kalkulacyjnymi MS Exel, przygotowanie i prezentowanie własnych wyników poprzez prezentacje w MS PowerPoint). Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z bazami danych, wykorzystywanie zasobów Internetu (np. szukanie odpowiedzi na postawione zapytania, korzystanie z e-bankowości), opanowanie technik komunikacji poprzez Internet (m.in. e-mail, telefonia internetowa)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym

studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii

informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach.

Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie

studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Pełny opis:

Celem jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym »układzie scalonym« współczesnego świata w sposób świadomy i celowy; zapoznanie z zakresem możliwości przykładowych kierunkowych aplikacji i ich miejsca w systemie publikacji, wymiany informacji i kooperacji; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę i dobór właściwego oprogramowania jako narzędzi do wykonywania określonych prac.

Prezentacja i związana z tym wstępna praktyka prowadzić będzie od aplikacji tak podstawowych, jak edytory tekstu, przez oprogramowanie służące do wizualizacji i składu publikacji, narzędzia cyfryzacji, archiwizacji i wymiany dzieł, telekomunikacji, po systemy edycji multimediów: audycji i filmów (audycji telewizyjnych).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i wykonanie wymaganych prac.

Sprawdzianem finalnym będzie samodzielne wykonanie bloga na zadany przez prowadzącego temat i jego publikacja w internecie.

Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

Efekty uczenia się:

K_W13 - Pogłębienie wiedzy o źródłach informacji.

K_W15 - Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk. Rozumie zastosowania metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka.

K_U01 - Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

K _U06 Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci.

K _U08 Systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp.

K _U10 Analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie.

K _U11 Stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań.

K _U16 Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie poprawnego komentowania, opatrywania przypisami oraz przygotowania do publikacji tekstów, zgodnie z kanonami krytyki przyjętymi w wybranej dziedzinie nauk historycznych.

K _U21 Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać.

K _K05 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w domu), wykonanie trzech prac indywidualnych i jednej grupowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Przeździecki
Prowadzący grup: Mirosław Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym

studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii

informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach.

Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie

studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Pełny opis:

Celem jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym »układzie scalonym« współczesnego świata w sposób świadomy i celowy; zapoznanie z zakresem możliwości przykładowych kierunkowych aplikacji i ich miejsca w systemie publikacji, wymiany informacji i kooperacji; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę i dobór właściwego oprogramowania jako narzędzi do wykonywania określonych prac.

Prezentacja i związana z tym wstępna praktyka prowadzić będzie od aplikacji tak podstawowych, jak edytory tekstu, przez oprogramowanie służące do wizualizacji i składu publikacji, narzędzia cyfryzacji, archiwizacji i wymiany dzieł, telekomunikacji, po systemy edycji multimediów: audycji i filmów (audycji telewizyjnych).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i wykonanie wymaganych prac.

Sprawdzianem finalnym będzie samodzielne wykonanie bloga na zadany przez prowadzącego temat i jego publikacja w internecie.

Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.