Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie się systemów politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1KSP Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie się systemów politycznych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o państwie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu współczesnych systemów politycznych, w tym pojęcia systemu politycznego i jego klasyfikacji, elementów, funkcji i struktury systemu politycznego, zasad konstytucyjno-prawnych państw demokratycznych, instytucji demokratycznych systemów politycznych oraz system polityczny wybranych państw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr I

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o państwie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: dyskusja podczas zajęć, praca z aktami normatywnymi, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach- 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 20 godz.

Razem: 80 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w wykładach, udział w konwersatoriach, udział w konsultacjach, udział w kolokwium, punkty ECTS 30 godz.-1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym (przygotowanie do dyskusji podczas zajęć, przygotowanie do zaliczenia), 50 godz.- 2 punkt ECTS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.

Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.

J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2000.

Pułło A., Ustroje państw współczesnych, wyd. 2, Warszawa 2007.

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, wyd. 4, Warszawa 2008.

K.A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1996.

E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w państwach Europy, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG8, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW10

Umiejętności:

KP6_UK2, KP6_UU1

Kompetencje społeczne:

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KO1, KP6_KR2, KP6_KR

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik kolokwium. Oceniania jest również aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Agnieszka Zaniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.