Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia wschodnich sąsiadów Polski (Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2NHW Kod Erasmus / ISCED: 08.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia wschodnich sąsiadów Polski (Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Najnowsza historia Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, głownie dzieje XX w.

Literatura:

A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001

H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999

K. Buchowski. Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

Student potrafi

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A2 ESOKJ

Student

- docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

- docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy

Student jest gotów do:

- pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, stosując się do zasad etycznych

- funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001

H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999

K. Buchowski. Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład o najnowszej historii Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Pełny opis:

Geneza litewskiego odrodzenia narodowego na przełomie XIX i XX w.

- Litwa w latach międzywojennych

- Dzieje Litwy i Litwinów podczas drugiej wojny światowej

- Historia LSRR

- Druga niepodległość Litwy- blaski i cienie

- Stosunki litewsko-polskie w XX i XXI w.

- Ruchy narodowe Ukraińców i Białorusinów na przełomie XIX i XX wieku. I wojna światowa i wojny o niepodległość.

- BSRR i USRR – od nacjonalizacji do sowietyzacji. Białorusini i Ukraińcy w międzywojennej Polsce.

- II wojna światowa na Litwie i Białorusi.

- Powojenna historia BSRR i USRR.

- Rozpad imperium sowieckiego. Budowa niepodległych państw: Republiki Ukrainy i Republiki Białoruś.

- Kolorowe rewolucje. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, jej uwarunkowania i konsekwencje.

Epoka Gorbaczowa, próby reform i destabilizacja systemu

Rozpad ZSRR, narodziny Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe

FR w okresie prezydentury Jelcyna - społeczeństwo, gospodarka, życie polityczne

FR w stosunkach międzynarodowych w latach 90-tych XX w.

Przebudowa stosunków politycznych i społecznych w Rosji w XXI wieku

Polityka zagraniczna prezydenta Putina

Literatura:

A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001

H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999

K. Buchowski. Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013

Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi od połowy XVIII w. do końca XX wieku, Białystok, b.d.w.

Mironowicz Eugeniusz, Białoruś. Historia państw świata w X wieku, Wyd. TRIO, różne wydania.

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

Olszański Tadeusz, Historia Ukrainy w XX wieku, Warszawa 1994.

Szybieka Zachar, Historia Białorusi 1795-2000, Lublin 2002.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład o najnowszej historii Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Pełny opis:

Geneza litewskiego odrodzenia narodowego na przełomie XIX i XX w.

- Litwa w latach międzywojennych

- Dzieje Litwy i Litwinów podczas drugiej wojny światowej

- Historia LSRR

- Druga niepodległość Litwy- blaski i cienie

- Stosunki litewsko-polskie w XX i XXI w.

- Ruchy narodowe Ukraińców i Białorusinów na przełomie XIX i XX wieku. I wojna światowa i wojny o niepodległość.

- BSRR i USRR – od nacjonalizacji do sowietyzacji. Białorusini i Ukraińcy w międzywojennej Polsce.

- II wojna światowa na Litwie i Białorusi.

- Powojenna historia BSRR i USRR.

- Rozpad imperium sowieckiego. Budowa niepodległych państw: Republiki Ukrainy i Republiki Białoruś.

- Kolorowe rewolucje. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, jej uwarunkowania i konsekwencje.

Epoka Gorbaczowa, próby reform i destabilizacja systemu

Rozpad ZSRR, narodziny Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe

FR w okresie prezydentury Jelcyna - społeczeństwo, gospodarka, życie polityczne

FR w stosunkach międzynarodowych w latach 90-tych XX w.

Przebudowa stosunków politycznych i społecznych w Rosji w XXI wieku

Polityka zagraniczna prezydenta Putina

Literatura:

A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001

H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999

K. Buchowski. Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013

Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi od połowy XVIII w. do końca XX wieku, Białystok, b.d.w.

Mironowicz Eugeniusz, Białoruś. Historia państw świata w X wieku, Wyd. TRIO, różne wydania.

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

Olszański Tadeusz, Historia Ukrainy w XX wieku, Warszawa 1994.

Szybieka Zachar, Historia Białorusi 1795-2000, Lublin 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.