Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo (problem) wody we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2PF15 Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo (problem) wody we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Jeśli wojny XX wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę, powiedział były prezes Banku Światowego Ismail Serageldin w 1995 roku. Wzrost zapotrzebowania na wodę oraz zachodzące zmiany klimatyczne stają się zarzewiem konfliktów zbrojnych. Wojny o wodę nie są zjawiskiem nowym, toczyły się one od początków istnienia cywilizacji. Wzrasta zagrożenie natężenia konfliktów o wodę i w XXI, niektóre z tych konfliktów trwają obecnie, jednak posiadamy bardzo mało informacji na ich temat. Bardzo często spory o dostęp do wody są przedstawiane jako konflikty na tle etnicznym lub religijnym.Skrócony opis:

Celem cyklu jest zapoznanie się z konfliktami i sporami o wodę, które toczą się obecnie w różnych regionach świata, analiza polityki wodnej poszczególnych państw oraz sposoby rozwiązania problemów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa wody

2. Polityka i bezpieczeństwo wody w basenie Nilu

3. Polityka i bezpieczeństwo wody w basenie rzeki Jordan

4. Konflikt i współpraca między państwami nadbrzeżnymi w Afryce Zachodniej - Volta, Senegal

5. Problem z dostępem do wody w Afryce Południowej – Orange

6. Spory wokół wód Tygrysu i Eufratu

7. Problemy wodne w regionie Azji Południowej – Indus, Ganges, Mahadayi

8. Problem wody i problemy ekologiczne w regionie Morza Aralskiego

9. Problemy wodne w państwach Ameryki

10. Problemy wodne w Unii Europejskiej

11. Przyszłość bezpieczeństwa wody i efektywne metody rozwiązania problemów

Literatura:

Literatura*:

 ‘Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts’, Water Policy 8, pages 435–460, by Mark Zeitoun and Jeroen Warnerb, 2006, https://core.ac.uk/download/pdf/2775653.pdf

 Managing and Transforming Water Conflicts, Jerome Delli Priscoli, Aaron T. Wolf, Cambridge 2009.

 Africa’s Largest Seawater Desalination Plant Eases Water Scarcity for City of Algiers, Algeria, https://www.suezwatertechnologies.com/sites/default/files/documents/CS1338EN.pdf

 Barbara Rose Johnston, Water, Cultural Diversity, and Global Environmental Change Emerging Trends, Sustainable Futures?

 Bjørn-Oliver Magsig, International Water Law and the Quest for Common Security, Routledge 2015

 Waltina Scheumann, Manuel Schiffler (Eds.), Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Philip Jan Schäfer, Human and Water Security in Israel and Jordan, Springer 2013

 Report no. 46456, Africa Region Water Resources Unit Working Paper 1, Benefit Sharing in International Rivers: Findings from the Senegal River Basin, the Columbia River Basin, and the Lesotho Highlands Water Project, November 12, 2008.

 Restoring The Water Resources Of The Aral Sea Basin, in: Threats to Global Water Security, J. Anthony A. Jones, Trahel G. Vardanian, Christina Hakopian, Springer 2007.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

*w trakcie semestru literatura będzie uzupełniana

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student zna i rozumie:

KP6_WG2 podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

KP6_WG3 ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

KP6_WG6 źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

KP6_WG8 podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WK2 geograficzne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

KP6_WK3 podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

KP6_WK4 kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

KP6_UW1 dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

KP6_UW4 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UW7 na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

KP6_UW8 analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

KP6_UW9 na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UK2 merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

KP6_UO1 przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych

KP6_UO2 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

KP6_UU1 samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

KP6_KK2 ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KP6_KO3 uczestniczenia w projektach dotyczących kwestii regionalnych i międzynarodowych, osadzonych w kontekście historycznym

Metody i kryteria oceniania:

Jeśli zajęcia będą odbywały się w trybie normalnym (w sali), zaliczenie przedmiotu będzie w formie pisemnej (test)

Aby zaliczyć przedmiot niezbędnym jest:

1. Aktywny udział w zajęciach

2. Napisanie testu podsumowującego

3. Dopuszcza się 1 nieobecność, resztę nieobecności należy zaliczyć w czasie dyżurów.

4. Niezaliczenie nieobecności skutkuje niedopuszczeniem do testu podsumowującego

Jeśli zajęcia będą odbywały się w trybie online, aby zaliczyć przedmiot niezbędnym będzie:

1. Aktywny udział w zajęciach online (z włączoną kamerą -warunek niezbędny)

2. Przygotowanie co najmniej 5 prezentacji i przedstawienie ich podczas zajęć online

3. Dopuszcza się jedna nieobecność, resztę nieobecności należy zaliczyć w czasie dyżurów online

4. Niezaliczenie nieobcności skutkuje nienaliczeniem oceny końcowej.

Ocena końcowa będzie naliczana na podstawie średniej ocen (niezależnie od trybu nauczania).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem cyklu jest zapoznanie się z konfliktami i sporami o wodę, które toczą się obecnie w różnych regionach świata, analiza polityki wodnej poszczególnych państw oraz sposoby rozwiązania problemów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa wody

2. Polityka i bezpieczeństwo wody w basenie Nilu

3. Polityka i bezpieczeństwo wody w basenie rzeki Jordan

4. Konflikt i współpraca między państwami nadbrzeżnymi w Afryce Zachodniej - Volta, Senegal

5. Problem z dostępem do wody w Afryce Południowej – Orange

6. Spory wokół wód Tygrysu i Eufratu

7. Problemy wodne w regionie Azji Południowej – Indus, Ganges, Mahadayi

8. Problem wody i problemy ekologiczne w regionie Morza Aralskiego

9. Problemy wodne w państwach Ameryki

10. Problemy wodne w Unii Europejskiej

11. Przyszłość bezpieczeństwa wody i efektywne metody rozwiązania problemów

Literatura:

Literatura*:

 ‘Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts’, Water Policy 8, pages 435–460, by Mark Zeitoun and Jeroen Warnerb, 2006, https://core.ac.uk/download/pdf/2775653.pdf

 Managing and Transforming Water Conflicts, Jerome Delli Priscoli, Aaron T. Wolf, Cambridge 2009.

 Africa’s Largest Seawater Desalination Plant Eases Water Scarcity for City of Algiers, Algeria, https://www.suezwatertechnologies.com/sites/default/files/documents/CS1338EN.pdf

 Barbara Rose Johnston, Water, Cultural Diversity, and Global Environmental Change Emerging Trends, Sustainable Futures?

 Bjørn-Oliver Magsig, International Water Law and the Quest for Common Security, Routledge 2015

 Waltina Scheumann, Manuel Schiffler (Eds.), Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Philip Jan Schäfer, Human and Water Security in Israel and Jordan, Springer 2013

 Report no. 46456, Africa Region Water Resources Unit Working Paper 1, Benefit Sharing in International Rivers: Findings from the Senegal River Basin, the Columbia River Basin, and the Lesotho Highlands Water Project, November 12, 2008.

 Restoring The Water Resources Of The Aral Sea Basin, in: Threats to Global Water Security, J. Anthony A. Jones, Trahel G. Vardanian, Christina Hakopian, Springer 2007.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

Na trakcie semestru literatura będzie uzupełniana.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.