Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka rosyjskiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3JRO3 Kod Erasmus / ISCED: 09.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka rosyjskiego 3
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem podstawowych pojęć z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem podstawowych pojęć z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Lektorat języka rosyjskiego 3

Jednostka - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek - Stosunki Międzynarodowe

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 350-MS1-3JRO3

Przedmiot obowiązkowy. MK_14.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

III rok/V semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0500-MS1-2JRO2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i zdalnie w czasie rzeczywistym)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 h = 0,9 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

K_U17: Potrafi przygotować najprostsze wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, akcentuacyjnych, intonacyjnych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz poznanej leksyki.

K_K03: Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

K_K05: Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów zamieszczonych na platformie Blackboard, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po V semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.