Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Школы и образование в XIX веке в Российской Империи и на захваченных землях

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3PF1 Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Школы и образование в XIX веке в Российской Империи и на захваченных землях
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Цель занятий - познакомиться с реалиями образования в Российской империи XIX века.

Skrócony opis:

Во время занятий ученики узнают важную информацию, которая сформировала образование в 19 веке.

Студенты, работающие с источниками, смогут узнать о природе и значении образования для определенных социальных групп.

Pełny opis:

1. Введение для ознакомления с темой и литературой

2. Образование в России - исторический аспект XIII века.

3. Просвещение при Петре I.

4. Екатерина II как просвещенная властительница.

5. Институты воспитанных девушек - работа над источником

6. Институты воспитанных девушек - работа над источником

7. Образование на бывших польских землях в середине XIX века.

8. Вильнюсский университет - до 1831 г.

9. Образование в Королевстве Польском.

10. Белостокский район как пример существования образования (работа над источником)

11. Белостокский район как пример существования образования (работа над источником)

12. Белостокская неполная средняя школа в XIX веке.

13. Школа в Свислоче как пример деятельности польских патриотов середины XIX века.

14. Уваров и его образовательные реформы в середине девятнадцатого века.

15. Экзамен

Literatura:

Literatura*:

Edukacja- państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w. pod red., A. Bilewicz, R. Gładkiewicza, S. Walasek. Wrocław 2002

J. Apoznański, Oświata w guberni suwalskiej w okresie 1864- 1900. „Acta

BaItico-Slavica”. T. 26: 001/2002 s. 273-313, sum. https://bg.uwb.edu.pl/rocznik-bialostocki/files/RB12_007.pdf

W. Gliński, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim w latach 1815- 1820. Warszawa 2002

I. Matus, Źródła do dziejów szkolnictwa cerkiewno-parafialnego w byłym powiecie bielskim w latach 1884-1915. „Białostocczyzna” [R. 15]: 2000 nr 2 s. 40-44. http://bazhum.pl/bib/article/230309/

K. Poznański, Walka caratu z polską szkołą po upadku powstania listopadowego.

Przegląd Historyczno-Oświatowy. R. 45: 2002 z. 1/2 s. 45-52. Zob. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1996-t37/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1996-t37-s189-195/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1996-t37-s189-195.pdf

S. Walasek, Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. Kraków 2002

D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, Lublin 1991

Рассия в мемуарах. Инстытутки. Воспоминания воспитанниц институтов благодарных девиц. Ред. В. М. Бобковой, Санкт-Петербург 2008.

J. Trynkowski, Polski sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu, Warszawa 2017.

* w trakcie zajęć literatura będzie uzupełniana.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student zna i rozumie:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WG7, KP7_UW1, KP7_UW3, KP7_UW5, KP7_UK1, KP7_UK2, KP7_UO2, KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KO1, KP7_KR1, KP7_KR2, KP7_KR4.

Metody i kryteria oceniania:

Jeśli zajęcia będą odbywały się w trybie normalnym (w sali)

Aby zaliczyć przedmiot niezbędnym jest:

1. Aktywny udział w zajęciach oraz zapoznawanie sie na bieżąco z literaturą przedmiotu.

2. Dopuszcza się 1 nieobecność, resztę nieobecności student powinien zaliczyć w czasie dyżurów.

Jeśli zajęcia będa odbywały się online

Aby zaliczyć przedmiot niezbędnym jest:

1.Aktywny udział w zajęciach online (z włączoną kamerą - warunek niezbędny) oraz przygotowanie co najmniej 1 prezentacji na zadany temat przez każdego studenta

2. Napisanie testu na zakończenie zajęć

3. Dopuszcza się 1 nieobecność, resztę nieobecności student powinien zaliczyć w czasie dyżurów w trybie online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Konopacki
Prowadzący grup: Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.