Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-1JAN1 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty lektoratowe
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Kurs języka angielskiego specjalistycznego - z zakresu stosunków międzynarodowych.

lektorat języka angielskiego stosunki międzynarodowe stacjonarne II stopnia, I rok, semestr I, 30 godzin

Przedmiot obowiązkowy- lektorat języka angielskiego : egzamin na ocenę po semestrze pierwszym

punkty ECTS: 6

Ogólny nakład pracy studenta w semestrze: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośred. udziału nauczyciela liczba godzin - 75

o charakterze praktycznym liczba godzin- 75

Tematyka

- Sylwetka i zainteresowania naukowe studenta

- Koncepcja zrównoważonego rozwoju

- Współpraca międzynarodowa – Polska w Grupie Wyszehradzkiej, Inicjatywie Trójmorza

- Globalizacja – wyzwania i zagrożenia

- Organizacje międzynarodowe - International Monetary Found

- Elementy prawa międzynarodowego

- Organizacje międzynarodowe – United Nations

- Rola dyplomacji

- Migracja – przyczyny i konsekwencje

- Szkolnictwo Wyższe w USA

- Bieżące wydarzenia międzynarodowe ( 4 tematy)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2017

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2016

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org,

itp.

Efekty uczenia się:

KP7_UK1 Absolwent potrafi sprawnie komunikować się w tematach

związanych z kierunkiem studiów w nowożytnym języku obcym na poziomie

B2+

KP7_UO1 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując

w niej różne role

KP7_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do

nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zajęcia w formie stacjonarnej: aktywność w trakcie zajęć oraz zaliczenie testów cząstkowych;

- zajęcia w formie zdalnej: zaliczenie na minimum 50% modułów e-learningowych zamieszczonych na platformie Blackboard

(z możliwością pominięcia maksymalnie dwóch modułów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.