Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk humanistycznych i społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-1MNH Kod Erasmus / ISCED: 14.051 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk humanistycznych i społecznych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Prowadząc przedmiot bazuję na doświadczeniach zdobytych przez studentów podczas realizowania pierwszego stopnia studiów, w zwłaszcza w trakcie pisania pracy licencjackiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Bazując na doświadczeniach zdobytych przez studentów podczas pierwszego stopnia studiów, w zwłaszcza w trakcie pisania pracy licencjackiej, omawiane będą tu zagadnienia takie jak:

a) natura wyjaśniania naukowego;

b) właściwe formułowanie hipotez i pytań badawczych;

c) dobór technik adekwatnych do danego zadania badawczego;

d) uczciwość naukowa rozumiana zarówno w znaczeniu plagiatów i autoplagiatów, jak społecznego zaangażowania badaczy, replikowalności oraz p hacking.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Prowadząc go staram się w jak najszerszym stopniu bazować na doświadczeniach zdobytych przez studentów podczas ich udziału w różnorodnych zajęciach z pierwszego stopnia studiów, a zwłaszcza ich doświadczeń w trakcie pisania pracy licencjackiej. Wiedza studentów poszerzana będzie za pomocą wykładu, dyskusji oraz lektury sugerowanych tekstów.

Na zajęciach omawiane będą tu zagadnienia takie jak:

a) natura wyjaśniania naukowego;

b) właściwe formułowanie hipotez i pytań badawczych;

c) dobór technik adekwatnych do danego zadania badawczego;

d) uczciwość naukowa rozumiana zarówno w znaczeniu plagiatów i autoplagiatów, jak społecznego zaangażowania badaczy, replikowalności oraz p hacking.

Wiele uwagi poświęconej tu będzie na instytucjonalny i praktyczny aspekt pracy naukowej i prowadzenia badań. Tak więc, obok opowieści dotyczącej tego, jak wedle metodologów rzeczy powinny być robione, rozmawiać też będziemy o tym, jak robione są one w rzeczywistości, dlaczego naukowcy często łamią zasady, z którymi oficjalnie się zgadzają itp.

Literatura:

Mała encyklopedia logiki, Wrocław: Wyd. Ossolineum 1970,

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN (wiele wydań).

Efekty uczenia się:

Student poznaje podstawowe zagadnienia związane z metodologią nauk humanistycznych i społecznych (KP7_WG1).

Student dostrzega znaczenie wykorzystania interdyscyplinarnych metod badawczych w studiach zakresu stosunków międzynarodowych (KP7_WG2).

Student potrafi dyskutować oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z metodologią i technikami wykorzystywanymi w stosunkach międzynarodowych (KP7_UK2).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu oparta będzie na trzech komponentach:

1. Krótkich pracach pisemnych.

2. Aktywności studentów podczas zajęć, czyli udziału w dyskusjach, zwłaszcza gdy poparty odniesieniami do sugerowanych tekstów.

3. Rozmowy zaliczeniowej, podczas której studenci wykorzystywać będą wiedzę zdobytą podczas zajęć do omówienia metodologicznych aspektów swych prac licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Poniat
Prowadzący grup: Radosław Poniat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Jak wszyscy dobrze wiemy, ten rok może stawiać przed nami specjalne wyzwania. Dlatego już teraz ostrzegam, że w zależności od sytuacji epidemiologicznej i rozwiązań prawnych, forma prowadzenia przedmiotu może ulegać pewnym zmianom. Zakładam jednak, że forma zaliczenia pozostanie niezmienna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Poniat
Prowadzący grup: Radosław Poniat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Jak wszyscy dobrze wiemy, ten rok może stawiać przed nami specjalne wyzwania. Dlatego już teraz ostrzegam, że w zależności od sytuacji epidemiologicznej i rozwiązań prawnych, forma prowadzenia przedmiotu może ulegać pewnym zmianom. Zakładam jednak, że forma zaliczenia pozostanie niezmienna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.