Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi: historia i współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-1PF1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żydzi: historia i współczesność
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. letni
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Historia Żydów od starożytności do współczesności

Skrócony opis:

Dzieje Żydów od starożytności do współczesności. Historia państwa Izrael

Pełny opis:

Dzieje Żydów są bardzo ciekawe i złożone. Wykład obejmuje charakterystykę czasów biblijnych, okresu nowożytnego, XIX w. oraz tragicznego dla Żydów dwudziestego stulecia. Osobno potraktowane są dzieje Żydów w Polsce oraz historia państwa Izrael.

Literatura:

P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1994

A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich, Warszawa 2000

Pamięć. Historia Żydów polskich, Warszawa 2004

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1993

D. K. Snipler, Arabowie i Żydzi w ziemi obiecanej, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- specyfikę stosunków międzynarodowych polegającą na ich interdyscyplinarnym charakterze

- zasady funkcjonowania gospodarki światowej

- kluczowe uwarunkowania historyczne i społeczne stosunków międzynarodowych

- dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

- dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata

- dogłębnie uwarunkowania historyczne konfliktów międzynarodowych w XIX-XXI wieku

- rozszerzony zakres norm i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym

- dogłębnie historyczne uwarunkowania celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych

Student potrafi

- samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

- krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych

Student gotów jest do

- krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

- zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

-dostrzegania problemów i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem wybranego zawodu

- ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i działania oraz rzetelności i uczciwości w sytuacji sporu ideowego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dzieje Żydów od starożytności do współczesności. Historia państwa Izrael

Pełny opis:

Dzieje Żydów są bardzo ciekawe i złożone. Wykład obejmuje charakterystykę czasów biblijnych, okresu nowożytnego, XIX w. oraz tragicznego dla Żydów dwudziestego stulecia. Osobno potraktowane są dzieje Żydów w Polsce oraz historia państwa Izrael.

Literatura:

P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1994

A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich, Warszawa 2000

Pamięć. Historia Żydów polskich, Warszawa 2004

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1993

D. K. Snipler, Arabowie i Żydzi w ziemi obiecanej, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.